İŞÇİLERİN DÜNYASI

Uçuşlarınız neden sürekli iptal ediliyor?

Daniel Zamora, neoliberalizmin düşünsel tarihi, evrensel temel gelir tartışmalarının tarihsel gelişimi ve 20. yüzyıldaki “toplumsal adalet” meselesinin piyasanın hükümranlığının baskın hale gelmesiyle geçirdiği dönüşümler üzerine Université Libre de Bruxelles’de çalışmalarını sürdüren bir sosyolog. ‘68 dalgası sonrası ortaya çıkan Yeni Sol’un entelektüellerinin neoliberal dönüşümlere bakış açısı konusundaki eleştirel makaleleriyle de tanınan Zamora, bu yazısında işgücü piyasasını sarsan Büyük İstifa hareketinin açığa çıkardığı yeni siyasi yönelimin karakterini irdeliyor. Emeği merkeze alacak kolektif bir siyasetin kurumlar, demokratik kitle örgütleri ve partiler etrafında inşa edilmesine yönelik acil ihtiyacı vurguluyor.

Amazon, yeni FIAT’tır

Amazon ve Starbucks gibi işletmelerde sendikal örgütlenme konusunda önemli adımlar atılmaya başlanmışken Alessandro Delfanti’nin[1] 2017 grevinin ardından kaleme aldığı bu mühim yazısı İtalya’daki tarihi FIAT örneği üzerinden Amazon’daki iş disiplinini, çalışma kültürünü ve yeni proletaryanın profili ile örgütlenme dinamiklerini ele alıyor.

İşçi sınıfının (yeniden) oluşumu

Aşağıdaki yazıda Beverly J. Silver, Türkçeye de çevrilmiş olan Emeğin Gücü (Yordam, 2009) çalışmasında savunduğu perspektifi yani işçi hareketlerinin ve emeğin sürekli olarak yeniden inşa edildiği yönündeki yaklaşımı son yıllardaki gelişmelerin ışığında yeniden ele alıyor. Bu çerçevede eğitim emekçileri bünyesinde beliren yeni işçi militanlığı dalgasının altını çizerek bugün stratejik olarak odaklanılması gereken bir sektör olarak “eğitim endüstrisi”ni işaret ediyor.