ARAŞTIRMA

Tüketici manipülasyonların dünyasında acıya bakmak

"Bazı fotoğrafları iyi bilmek, bizim şimdiki zaman ile yakın geçmişe dair duygularımızın şekillenmesinde önemli bir rol oynar. Fotoğraflar referans yollarını döşer ve uğruna mücadele edilen davaların totemleri işlevini görürler."

Türkiye’nin dönüşümü

Yalçın Küçük; “Türkiye Üzerine Tezler” kitabının 1. cildinde Türkiye tarihinin Cumhuriyetin kuruluş yıllarından 12 Mart 1970 tarihine kadar olan dönemini sınıfsal bir bakış açısıyla ele alarak ticaret, sanayi ve tarım burjuvazisinin hem kendi aralarındaki mücadelelerini hem de devlet ve halk ile ilişkilerini analiz ediyor.

Irkların icadı

İtalyan yazar Guido Barbujani .bu çalışmada, ırkçılığın karşısına genetik, biyoloji, antropoloji gibi bilim dalları hakkında incelediği bilimsel verileri ortaya koyuyor. Irkların İcadı, maddi koşulların ve kültürün genler ile olan ilişkisini bütün bu idealist kategorizasyonlardan ayırarak materyalist bir gerçeklik ile açıklıyor.

Kapitalizme mecbur değiliz

Gerçek özgürlük, istediğimizi yapacak kadar boş zamanımızın olduğu bir dünyaysa özgürleştirici sosyalist proje bunu kendi siyasi misyonu açısından asli bir mesele olarak önermelidir.

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi tarihinden kesitler

Eğer bu mücadeleye kendiniz için değil de yoksulların veya işçi sınıfının kurtuluşu için girdiğinizi düşünüyorsanız yol yakınken bu işten vazgeçmenizi salık veririm size. Çünkü büyük bir yenilgiyle karşılaştığınızda–ki karşılaşacaksınız-başka insanlardan, yoksullardan, işçi sınıfından bekledikleriniz gerçekleşmediğinde saçınızı boşuna süpürge ettiğinize dair söylenip duracak ve belki de kenara çekileceksiniz. Ama eğer sınıfsız toplum mücadelesine kendiniz için giriyor, sınıflı toplumun durmaksızın ürettiği adaletsizliğe bir insan olarak karşı çıkıyor ve bu perspektifle daha adil bir dünya için mücadele etmeyi seçiyorsanız size karada ölüm yok. Başarmaya ömrünüz yetmese bile hala devam eden insanlaşma sürecinde dev bir adım atmış olacaksınız. Yolunuz açık olsun! (Çağatay Anadol)