İleri Çeviri

Kaliforniya’da asistanlar grevde: "Emeğimiz sayesinde okul ayakta kalıyor"

Grevci Asistan Galen Liang ile söyleşi…

Hamburger versus Değer Yasası

“Sınıf mücadelesi bir ‘Robin Hood’ projesi değildir.”

'Çin İşçi Sınıfı İsyan Etmeyi Sürdürüyor': Foxconn’da Büyük Firar

Çinli işçilerin fabrikanın duvar ve çitlerinden atlayarak memleketlerine doğru yalın ayak yol aldıklarına dair trajik görseller ve video kayıtları uluslararası basının manşetlerine düştü.

Hayır, Karl Marx Avrupa-Merkezci değildi

Marx’a olan saldırılar arasında daha geniş çevrelere ulaşabilen, özellikle de ilerici entelektüeller ve akademisyenler arasında yaygın olan bir suçlama Marx’ın Avrupa-merkezci bir düşünür olduğudur. Bu kimseler için Marx yirmi birinci yüzyılın çok-ırklılık ve anti-sömürgecilik hassasiyetleriyle ahenkte olmayan, on dokuzuncu yüzyıla ait bir düşünür niteliğindedir.

Mike Davis: 1946-2022

Bir romancının edebi ufkuna, bir tarihçinin hafızasına haiz harikulade bir devrimci muhabirin ardından…

Kraliçe 2. Elizabeth’in Britanya’nın siyasi geriliğini yücelten saltanatı

Kraliçe 2. Elizabeth’in 70 yıllık saltanatı süresince Birleşik Krallık, devasa bir toplumsal dönüşüme şahit oldu. Bu çalkantılı süreç boyunca, monarşi tek bir amaca hizmet etti: Britanya’nın siyasi çeşitliliklerini birlik ve krallığa saygı adı altında baskı altına almak.

Reuters özel raporu

İçeridekiler, Erdoğan'ın Türkiye'nin haber odalarını nasıl evcilleştirdiğini meydana çıkartıyor.

Uçuşlarınız neden sürekli iptal ediliyor?

Daniel Zamora, neoliberalizmin düşünsel tarihi, evrensel temel gelir tartışmalarının tarihsel gelişimi ve 20. yüzyıldaki “toplumsal adalet” meselesinin piyasanın hükümranlığının baskın hale gelmesiyle geçirdiği dönüşümler üzerine Université Libre de Bruxelles’de çalışmalarını sürdüren bir sosyolog. ‘68 dalgası sonrası ortaya çıkan Yeni Sol’un entelektüellerinin neoliberal dönüşümlere bakış açısı konusundaki eleştirel makaleleriyle de tanınan Zamora, bu yazısında işgücü piyasasını sarsan Büyük İstifa hareketinin açığa çıkardığı yeni siyasi yönelimin karakterini irdeliyor. Emeği merkeze alacak kolektif bir siyasetin kurumlar, demokratik kitle örgütleri ve partiler etrafında inşa edilmesine yönelik acil ihtiyacı vurguluyor.

Vivek Chibber: İşçi sınıfını örgütlemeden sosyalizme ulaşamazsınız

Kalkınma sosyolojisi ve sosyal teori alanlarında özgün analizleriyle Marksist teoriye önemli katkılarda bulunmuş olan Hindistan kökenli akademisyen Vivek Chibber bu söyleşisinde sosyalist siyasette işçi sınıfının merkezi rolüne vurgu yaparak işçiler arasındaki sağcı adaylara oy vermenin dinamikleri, öncü işçilerin eğitimi ve işyeri örgütlenmeleri gibi konuları irdeliyor. Chibber’in Post-Kolonyal Teori ve Kapitalizmin Hayaleti (İletişim, 2016) adlı çalışmasının yanı sıra editörleri arasında bulunduğu Socialist Register dergilerinin Yordam yayınlarından basılan Türkçe tercümelerine de ulaşmak mümkün.

Kamu Hizmeti Medyası ve Kamu Hizmeti İnterneti Manifestosu

Bu manifesto Kamu hizmeti medyasını yeniden canlandırarak ve bir Kamu Hizmeti İnterneti yaratarak demokratik iletişimi koruma ve ilerletme yönünde bir çağrıdır.

Starbucks’ta sendikayla şirket arasında gerilla savaşı

Örgütlenen işçiler çoğalmaya, sendikalarının yetki kazanması için uğraşmaya ve greve gitmeye devam ettikçe, Starbucks yöneticileri dükkânları kapayıp çalışanları işten çıkararak karşılık veriyor.

Dünyanın bütün işçileri ve borçluları, birleşin!

Günümüzde pek çok şirket hem borç vererek hem de mal üreterek para kazanıyor. Patronların üretimden ziyade borçlanma üzerinden kâr etmesinden dolayı, işçi sendikalarının üretim araçları üzerindeki gücü her zamankinden daha zayıf.

Starbucks sendikalaşmayı durdurmakta çaresiz, öncü işçileri işten atıyor

İleri Çeviri'nin “İşçilerin Dünyası” köşesinde bugün: Starbucks Vardiya Amiri & Starbucks Workers United İş Yeri Temsilcisi Laila Dalton ile röportaj...

İşçi sınıfının (yeniden) oluşumu

Aşağıdaki yazıda Beverly J. Silver, Türkçeye de çevrilmiş olan Emeğin Gücü (Yordam, 2009) çalışmasında savunduğu perspektifi yani işçi hareketlerinin ve emeğin sürekli olarak yeniden inşa edildiği yönündeki yaklaşımı son yıllardaki gelişmelerin ışığında yeniden ele alıyor. Bu çerçevede eğitim emekçileri bünyesinde beliren yeni işçi militanlığı dalgasının altını çizerek bugün stratejik olarak odaklanılması gereken bir sektör olarak “eğitim endüstrisi”ni işaret ediyor.

Almanya’da anti-faşist heykel yıkılmak isteniyor

Almanya'da Hristiyan Demokratlar, Hitler faşizmine karşı mücadelenin sembol isimlerinden Ernst Thaelmann'ın anıtının eritilmesini ve elde edilen gelirin Ukrayna'ya gönderilmesini istiyor.

Thomas Piketty: "Batılı seçkinler Rus milyonerlerinin mal varlıklarının peşine düşülmesine engel oluyorlar"

"Avrupa´da ve Birleşik Devletler´de her şey, değerli ve işe yarar batılı 'girişimcilerin', kötü ve asalak Rus, Çinli, Hintli veya Afrikalı 'oligarklardan' ayırt edilmesi adına yapılıyor."

Almanya’da aşı karşıtlığı ve aşırı sağ

Pandemi ile birlikte Koronavirüs inkarcılığı olan Aykırı Düşünenler Hareketi de yeni bir zirveye ulaştı. Peki hareketin karakteri nedir? Protestolar nasıl oluşuyor ve solun yanıtı ne anlama geliyor?

Göçmenleri Avrupa’dan uzak tutmak için kurulan gizli hapishaneler

Afrika'dan gelen göçmenlerden bıkan AB, göçmenleri daha kıyılarına ulaşmadan yakalayarak Libya gözaltı merkezlerine gönderen bir hayalet göç sistemi yarattı.

Sophie Scholl ve “Beyaz Gül” direnişi

Sophie Scholl diye tabir ettiğimiz bu kız gerçekte kimdi ve nasıl oldu da bu kadar tanınan bir isme dönüştü?

En korkulan köpekler aynı zamanda en yanlış anlaşılan köpekler olabilir

Bir köpeği sadece Pit Bull olduğu için reddetmeyeceğim gibi, sadece Pit Bull olduğu için bir köpek alın demezdim.