SAĞLIK

"Health Türkiye" veya küresel hastaneye doğru

1990’lı yılların sonunda özellikle Asya krizinin de etkisiyle Tayland ve Singapur gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde doğrudan hükümetler eliyle sağlık turizmine ulusal sağlık sistemi düzeyinde alan açılmasıyla yeni bir evreye girilmiş oldu. Türkiye ise bu sürece AKP ve onun neoliberal politika paketi olan Sağlıkta Dönüşüm Programı vesilesiyle dahil oldu diyebiliriz

Açıklama yapan sağlıkçılar sürgün edildi

Basın açıklamasına katılan 5 sağlık çalışanı sürgün edildi.

Hekimler uyardı: Tarama kitleri yok, aşılar aksıyor

İstanbul Tabip Odası, tarama kitlerinin olmadığı ve aşılar aksadığını duyurdu.

Sağlık örgütleri, İstanbul'da eylem yaptı

Hekimler ve meslek örgütleri, "Patron Sağlık Bakanı istemiyoruz" dedi.

Karantinaya alınan köylerde aşılama

Kuduz vakaları nedeniyle karantinaya alınan 3 köyde aşılama yapıldı.