İleri Kitap

Farklı bir kraliçe!

Bazen vazoların kırılması gereklidir. Bazen de çamurların içinden çıkarıp aldıklarımız başka bir yaşamı verir bizlere. Ve belki de dilek fenerleri gökyüzüyle buluştuğu vakit yalnızlığımız son bulacaktır…

Irkların icadı

İtalyan yazar Guido Barbujani .bu çalışmada, ırkçılığın karşısına genetik, biyoloji, antropoloji gibi bilim dalları hakkında incelediği bilimsel verileri ortaya koyuyor. Irkların İcadı, maddi koşulların ve kültürün genler ile olan ilişkisini bütün bu idealist kategorizasyonlardan ayırarak materyalist bir gerçeklik ile açıklıyor.

Komintern ve dönemin ruhu…

Her devrim, onu gerçekleştirenlerin tekil hayat hikâyelerinin toplamından daha fazlasıdır, doğru; ancak yine her devrim, onu gerçekleştirenlerin derin ve etkisi yadsınamaz izlerini taşır...

Vitrin: Yeni Çıkanlar

Haftanın öne çıkan kitapları arasından sizlere özel bir derleme yaptık. Keyifli okumalar ve iyi pazarlar dileriz.

Dillerin kökeni

18. yüzyıl Aydınlanma filozoflarından Jean Jacques Rousseau “Dillerin Kökeni Üzerine Deneme” adlı kitabında dillerin ortaya çıkışına ilişkin fikir geliştiriyor ve iletişim ile dil bağıntısına değiniyor.

Vitrin: Yeni Çıkanlar

Haftanın öne çıkan kitapları arasından sizlere özel bir derleme yaptık. Keyifli okumalar ve iyi pazarlar dileriz.

Bir yabancılaşma hikayesi: ‘Kumru ile Kumru’

Roman köyden kente göçün ve tüketim toplumuna adapte olmaya çalışmanın ana karaktere getirdiği yıkımı sade ve akıcı bir dille aktarırken günümüz insanının nesneler ve tüketimle ilişkisini de sorgulatmaktadır.

Post Kemalist anlayışın eleştirisi

Tek parti dönemini eleştirerek bugünü düzeltmek, bugünü eleştirebilmek için tek parti dönemindeki öncülleri ortaya çıkarmak, yani tarihçiliğe açıkça faydacı bir tutumla yaklaşmak, post Kemalist paradigmanın ayırt edici özelliklerinden biridir.

Vitrin: Yeni Çıkanlar

Haftanın öne çıkan kitapları arasından sizlere özel bir derleme yaptık. Keyifli okumalar ve iyi pazarlar dileriz.

Demokratik Sosyalizm Modelinde Siyasal Katılım

Çalışma, siyasal katılım kavramını etkilediği düşünülen gelir dağılımı eşitsizliği, cinsiyet, kimlik ve yaş faktörleri üzerinden siyasal katılım kavramını ele almaktadır.

Kapitalizme mecbur değiliz

Gerçek özgürlük, istediğimizi yapacak kadar boş zamanımızın olduğu bir dünyaysa özgürleştirici sosyalist proje bunu kendi siyasi misyonu açısından asli bir mesele olarak önermelidir.

Vitrin: Yeni Çıkanlar

Haftanın öne çıkan kitapları arasından sizlere özel bir derleme yaptık. Keyifli okumalar ve iyi pazarlar dileriz.

Ekim Devrimi'nin Türkiye'ye etkileri

Erden Akbulut ve Erol Ülker yaptıkları derleme çalışmasında Ekim Devrimi'nin yarattığı özgün bağlamın gerek Türkiye’nin gerekse Türkiye komünist hareketinin kuruluş sürecine olan etkilerini ele almışlardır.

Küçüklük ve büyüklük: Bir sınıf yanılsaması

Sorun, boyutlar olmadı hiçbir zaman. Büyük, küçük yoktu. Sömüren ve sömürülen vardı sadece...

Unutacak olana övgüler

Unutma Beni Apartmanı, kutsal aile kavramı ile hesaplaşırken aşkı, toplumsal ilişkileri, yalnızlığı, çalkantılarla geçen yakın Türkiye siyasi tarihini de mercek altına alıyor.

Vitrin: Yeni Çıkanlar

Haftanın öne çıkan kitapları arasından sizlere özel bir derleme yaptık. Keyifli okumalar ve iyi pazarlar dileriz.

Nasıl ölünür?

Ölüm kimi zaman bir bekleyiş, kimi zaman bir korku, kimi zaman da bir umut… Sonuç belli olsa da sonuca giden yollar farklı ve sınıfsal. Hayatlarımız sınıflı olduğu kadar ölümlerimiz de sınıflı…

Kant’tan Fichte’ye Alman Felsefesi

Akıl; dogmatizme, salt otoriteye bağlı bir inancı kabul etmemiz yönündeki talebe karşı bir siperdir, çünkü tüm inançları sorgulamamızı ve sadece kendi eleştirel refleksiyonumuza uygun olanları kabul etmemizi şart koşar. Akıl baz alındığında kimse kimseden üstün değildir.

Vitrin: Yeni Çıkanlar

Haftanın öne çıkan kitapları arasından sizlere özel bir derleme yaptık. Keyifli okumalar ve iyi pazarlar dileriz.

Murat Ka’nın Çoğul Tarihi

Yazar Erinç Büyükaşık ile ilk romanı “Murat Ka’nın Çoğul Tarihi”, öyküleri ve gelecek projelerine dair konuştuk.