Yeni yıl kararları01-01-2019 00:33


Metin Çulhaoğlu

Bugün yeni yılın ilk günü.

Meraklıları vardır; böyleleri için yeni yılın ilk günü o yıl yapılacak önemli işlere ilişkin kararların alındığı gündür. İşte, “sigarayı bırakacağım”, “spora başlayacağım”, “yaz tatilini başka bir ülkede geçireceğim” gibi…

Biz de oturup yeni yıla ilişkin kendi kararlarımızı aldık. Yeni yıl bizim açımızdan bir de İleri’ye yazılacak 104 yazı anlamına geliyor; ilki, şimdi okuduğunuz…

Düşünüp taşınıp, bu yılın geri kalan 103 yazısını aşağıdaki konu başlıklarına dağıtmaya karar verdik. Bu durumda her konu başlığına 25-26 yazı düşüyor.

İşte konular:

Liberalizme ve YAE’cilere karşı ideolojik mücadele

Bu konuda çok söz söylenmiş olması, liberallerin ve yetmez ama evet’çilerin ipliğinin pazara çıkmış gibi görünmesi bizi rehavete sürüklememelidir. Saray rejimi gemi ne kadar azıya almış görünürse görünsün pusuda bekleyen liberal restorasyon projesi bir an bile unutulmamalıdır. Rejimin gerici, otoriter ve faşizan yönelimleri bir gerçek olsa bile bütün bunların son tahlilde liberal restorasyonu güçlendirmeye ve bunu tek alternatif olarak sola da kabul ettirmeye yönelik daha kapsamlı bir üst akıl projesinin parçası olabileceği gözden uzak tutulmamalıdır.

Sağa kayan CHP’nin deşifre edilmesi

Yazı konusu bulma açısından kolaylık sağlayan bir başlıktır. İşin aslına bakılırsa CHP 41 yıldır hep sağa kaymaktadır ve buradan hareketle sağda sonsuza kadar uzanan bir boşluk olduğu sonucunu çıkarmak mümkündür. Ne var ki 41 yıldır hep sağa kayan CHP hakkında bu yönelimi tespit eden yazıların artık kabak tadı vermesi ihtimali de vardır. Dolayısıyla CHP hakkındaki yazılara bu partinin sermayenin ve onun düzeninin en has partisi olduğuna, aslında kimi açılardan AKP’nin de gerisinde durduğuna ilişkin çarpıcı değerlendirmelerle yeni bir çeşni katılması mümkündür.

Eylülist küfür romanlarına karşı edebi mücadele

Orhan Pamuk ve Elif Şafak gibi yazarlarla ne kadar uğraşılsa yeridir. Gerçi yukarıdaki başlıkta “edebi mücadele” dedik ama mücadelenin bu alanla sınırlı kalmayacağı, söz konusu yazarlara karşı verilecek mücadelenin ideolojik ve siyasal düzlemlerde ciddi bir alan temizliği sağlayacağı aşikârdır. Pamuk, Şafak ve benzerlerinin oluşturduğu ekolün burjuvazinin geniş kitleler üzerindeki ideolojik ve kültürel hegemonyasının başlıca dayanaklarından biri olduğunu kim inkâr edebilir? 2019 yılında bu mücadelenin Eylülist yazın, küfür romanları ve kir teorisi kavramlarının ötesine geçen yeni kavramsallaştırmalarla sürdürülmesi mutlak bir gerekliliktir.

Saraya yanaşan sanatçılar meselesi

Başkaları da çıkar mı? “Aaa, o da saraya yanaştı…” dedirtecek yenileri? Bunu elbette bugünden bilemeyiz. Ayrıca yazı konusu olacak 25-26 kişinin daha çıkması da pek muhtemel görünmemektedir. Gene de saraya yanaşan yeni sanatçıların her biri için iki-üç yazı yazarak bu boşluk doldurulabilir. Örneğin saraya yanaşan kişi sinemacıysa son birkaç filminde bulunabilecek yanaşma emareleri ayrı ayrı ele alınıp değerlendirilebilir. Şarkıcıysa önceki şarkılarına mercek tutulabilir. Kendileriyle aynı gemide olmadığımız defalarca haykırılabilir.

***

Yeni yıla girerken bula bula bu konuları bulabildik.

Biraz az gibi görünüyor; ama kurtarıcı malzemeye başvurulabilir. Önümüzdeki üç ay yerel seçim dönemi. Bu üç aylık dönemde, örneğin CHP’li belediye başkan adaylarının ne kadar sağcı olduklarının geçmişten ve günümüzden örneklerle ifşa edilmesi en az yedi sekiz yazıyı kurtarabilir.

Bizden bu kadar…

Okurlarımızın yeni yılını kutlarken aynı minvaldeki yazı konusu önerilerine açık olduğumuzu da bu vesileyle belirtmiş olalım.