FELSEFE

Şeytan’ın modern alternatifi: Akışkan Kötülük

Artık topyekün müdafaa veya saldırı yerine, saklambaç veya satranç oyununa benzer eylem şekilleri savaşın yürütülme halini aldı. Akışkan kötülüğün günümüz modern toplumu ile olan savaş ilişkisi de kitapta militarize kavramlarla açıklanıyor:

Tartışılamaz fikirler çağı ve özgürlük meselesi

Madem hepimiz kendi hayatlarımızın içinde birer Hamlet’iz, örgütlenen trajik kahramanlar olarak “dünyayı düzeltmek” ve bu trajediye artık bir son vermek bize düşmüş durumda.

Kant’tan Fichte’ye Alman Felsefesi

Akıl; dogmatizme, salt otoriteye bağlı bir inancı kabul etmemiz yönündeki talebe karşı bir siperdir, çünkü tüm inançları sorgulamamızı ve sadece kendi eleştirel refleksiyonumuza uygun olanları kabul etmemizi şart koşar. Akıl baz alındığında kimse kimseden üstün değildir.

Politika’nın Kant’a ihtiyacı vardır; Kant’ın politikaya

“Kant’ın bir politika felsefecisi olarak değil de, politika üzerine ikincil önemde yazılar kaleme almış bir filozof olarak kabul edildiği tarihsel süreç geride kaldı. Kant geçtiğimiz yüzyıl, deyim yerindeyse, bir politika filozofu olarak yeniden keşfedildi.”

Komedi üzerine

Karşı konulmaz hareket, komedinin en temel özelliklerinden biri olduğu için onu kavramlarla ve tanımlarla sabitlemek kolay değildir.