Ali Ekber Doğan

Ali Ekber Doğan, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Ankara Üniversitesi SBF Kentleşme kürsüsünde doktorasını yaptı. “Eğreti Kamusallık”, “Birikimin Hamalları" ve "Tarih Sınıflar ve Kent: Sevilay Kaygalak'a Armağan” başlıklı kitapları bulunmaktadır. Mersin Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesiyken, ”Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriye imza attığı gerekçesiyle Aralık 2016’da sözleşmesi yenilenmeyerek işten çıkarılan Doğan, Nisan 2017'de çıkartılan KHK'yle da kamu görevinden ihraç edildi. Halen, "Türkiye'de Sol Siyaset Coğrafyasının Oluşumu-1960-80" ve "100 Yılda Sınıf Mücadeleleri" konulu iki ayrı yayın projesinin koordinatörlüğünü yürütüyor. | ekbera@gmail.com
Köşe yazarları

Boric’in zaferi ve ‘beşikten mezara’ Şili

"Temsilcileri doğrudan halk tarafından önerilip, barajsız biçimde seçilecek bir kurucu meclisin oluşturulması ve bu meclisin belli bir vade içinde çıkartacağı yeni anayasayla cumhuriyetin daha demokratik ve sosyal adaletçi bir temelde yeniden kuruluşu önerisini geniş demokratik kesimlerin gündemine getirmek gerekir."

Köşe yazarları

Emekçi sınıflar ve partiler: TİP, CHP, RP-AKP

Sonuç olarak, siyasetini toplumsallaştırma, toplumu anti-kapitalist bir hatta taşıma hedefi doğrultusunda gerçekten bir sıçrama yapmak isteyen tüm sosyalist yapıların yüzünü döneceği “tehlikeli sınıflar” yoksul emekçi mahallelerindedir.