Mustafa Özer

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İktisat Bölümü öğretim üyesi olan Prof. Dr. Mustafa Özer, lisans öğrenimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü’nde tamamladı. Özer, 1985 yılında mezun olduğu bölüme araştırma görevlisi olarak atandı. Arkasından devlet bursu ile gönderildiği ABD’nin Massachusetts eyaletinin Boston kentinde bulunan Northeastern Üniversitesi’nde ¨Para ve Finans¨ alanında yüksek lisans yaptı ve buradan yüksek onur derecesi ile mezun oldu. Türkiye’ye döndükten sonra doktorasını Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. 1999 yılında doçent ve 2005 yılında da profesör oldu. Mustafa Özer’in temel uzmanlık alanları, ekonometri, iktisadi krizler, dışa açık makroiktisat, para ve finans, Türkiye ekonomisi ile konjonktür dalgalanmalarıdır. Krizler ve konjonktür dalgalanmaları konusunda iki kitabı ve editörlüğünü yaptığı Türkiye ekonomisi kitapları vardır. Mustafa Özer uzmanlık alanları ile ilgili yurt içi ve yurt dışında 100’ün üzerinde makale yayımlamıştır. Halen çok sayıda yurt içi ve yurt dışı dergilerde editör ve hakem olarak katkı vermektedir. Ayrıca çok sayıda uluslararası konferansa ya bildiri ile ya da davetli konuşmacı olarak katılmış ve katılmaya devam etmektedir.
Köşe yazarları

4 soruda 2022 III. çeyrek büyümesi

Büyüme; sömürüye dayalı, sömürüyü artıran, kapsayıcı ve sürdürülebilir olmayan, yoksullaştırıcı, cari açığa dayalı, sadece ve sadece sermaye için bir büyümedir. Geniş halk yığınları için ise  bir umut vadetmemektedir.

Köşe yazarları

Halkın enflasyonunda ‘yüzde yüze’ ramak kaldı

Artık bir taraftan kalıcı ve akılcı politikalarla fiyat istikrarını sağlamanın, aynı zamanda da sosyal transferlerle ve kamu öncülüğünde başlatılacak ve herkese aş ve iş yaratacak yeni bir sanayileşme hamlesinin başlatılmasının zamanı gelmiş ve geçmektedir.

Köşe yazarları

Seçimler yaklaşınca işsizlik düşüşe geçti

El parasıyla, finans-kapitale “yarenlik etmekle”, inşaatla ne kalkınma olur ne de işsizlik sorunu çözülür. Olan sadece emekçilere ve sabit geliri ile ay sonunu nasıl getireceğini kara kara düşünen geniş halk yığınlarına olmaktadır.