İleri Kitap

Sanatçılar ve dünya

Çocukların sanata giriş yapmalarını ve üzerine düşünmelerini sağlayabilecek harika bir kitap!

Vitrin: Yeni Çıkanlar

Haftanın öne çıkan kitapları arasından sizlere özel bir derleme yaptık. Keyifli okumalar ve iyi pazarlar dileriz.

Tüketici manipülasyonların dünyasında acıya bakmak

"Bazı fotoğrafları iyi bilmek, bizim şimdiki zaman ile yakın geçmişe dair duygularımızın şekillenmesinde önemli bir rol oynar. Fotoğraflar referans yollarını döşer ve uğruna mücadele edilen davaların totemleri işlevini görürler."

Vitrin: Yeni Çıkanlar

Haftanın öne çıkan kitapları arasından sizlere özel bir derleme yaptık. Keyifli okumalar ve iyi pazarlar dileriz.

Türkiye İşçi Partisi'nin dağılması (1979-1980)

Tartışmalarda, yapılan eleştirilerde birbirimize güveneceğiz. Eleştiren de eleştirilen de önce güven duyacaktır. Bilecektir ki tüm söylenenler partinin gelişmesi içindir. Türkiye İşçi Partisi'nde hiç kimse başka bir amaç için bulunmuyor. Böyle kabul edeceğiz. Böyle kabul edilmezse her tartışma, her eleştiri; parti yıkıcılığı, parti düşmanlığı olarak yorumlanırsa partimiz gelişemez. Partide parti saflarını çökertmek isteyenler bulunabilir. Bu takdirde yapılacak iş, tartışmaları önlemek değildir. Tam tersine bu yanlış anlayışı yenebilmek için niye yanlış olduğunun anlatılması ve bu yanlış anlayışın bilinçle yok edilmesi gerekir. (Orhan Silier)

Ölüm yapayalnız bir iştir

Karşınızda Ray Bradbury’den masalsı anlatımlı, melankoli mavisi bir polisiye…

Vitrin: Yeni Çıkanlar

Haftanın öne çıkan kitapları arasından sizlere özel bir derleme yaptık. Keyifli okumalar ve iyi pazarlar dileriz.

Ortaklaştığımız Hikâyeler – Dullara Yas Yakışır

Hepimizin bildiği, yaşadığı ve hissettiği duyguları taşıyor Erendiz Atasü’nün hikâyeleri. Yakın bir zaman öncesinden şimdiki zamana akıp giden kadınların hikâyeleri.

Vitrin: Yeni Çıkanlar

Haftanın öne çıkan kitapları arasından sizlere özel bir derleme yaptık. Keyifli okumalar ve iyi pazarlar dileriz.

Melda Yaman’la söyleşi: 'Kadınlar; erkek emek gücünü üretirler, yarının işçilerini yetiştirirler'

Melda Yaman, "Yaşamı Üretmek"te genel olarak kadın emeği ve toplumsal yeniden üretim perspektifini işliyor, özel olarak da Marksizm ile feminizm ilişkisine odaklanıyor. Bununla birlikte Marx’ın teorisinin feminist argümanlarla kapitalizm analizinin ataerkinin analiziyle birleştirilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Kadınların kurtuluşunun, sermayenin yanı sıra ataerkiye karşı verilecek bütüncül bir mücadeleyle olanaklı olduğunun altını çiziyor. Melda Yaman’la "Yaşamı Üretmek" üzerine konuştuk.

Refah devleti siyaset ilişkisi

Taban siyasetinin merkezi formel proletaryadan enformel proletaryaya, Kürt olmayanlardan Kürtlere, şehir merkezlerinden varoş ve kırsal bölgelere kaydıkça refah sisteminin odağı da sosyal güvenlik programlarından sosyal yardım programlarına kaymıştır.

Vitrin: Yeni Çıkanlar

Haftanın öne çıkan kitapları arasından sizlere özel bir derleme yaptık. Keyifli okumalar ve iyi pazarlar dileriz.

Geriye bakmak, ileriye dönmek

Proleteryanın umudu ile başlayan 20. yüzyıl, sermayenin ellerini ovuşturmasıyla sona erdi. Kan emici emperyalistler 70 yıllık uğraşları sonucu “ canavarı” yenmişlerdi. Dünya, barış gezegeni olacaktı. Peki ya sonra?..

Marksizm tartışmaları

Marx’ın eleştirisi bugünün acıları ile ilgilidir. Geleceği inşa etmek ve ebedi planlar yapmak bizim işimiz olmadığına göre bizim şimdide gerçekleştirmemiz gereken şey bellidir. Yani her türlü mevcut düzenin radikal bir şekilde eleştirilmesidir.

Vitrin: Yeni Çıkanlar

Haftanın öne çıkan kitapları arasından sizlere özel bir derleme yaptık. Keyifli okumalar ve iyi pazarlar dileriz.

Vitrin: Yeni Çıkanlar

Haftanın öne çıkan kitapları arasından sizlere özel bir derleme yaptık. Keyifli okumalar ve iyi pazarlar dileriz.

Vitrin: Yeni Çıkanlar

Haftanın öne çıkan kitapları arasından sizlere özel bir derleme yaptık. Keyifli okumalar ve iyi pazarlar dileriz.

Şeytan’ın modern alternatifi: Akışkan Kötülük

Artık topyekün müdafaa veya saldırı yerine, saklambaç veya satranç oyununa benzer eylem şekilleri savaşın yürütülme halini aldı. Akışkan kötülüğün günümüz modern toplumu ile olan savaş ilişkisi de kitapta militarize kavramlarla açıklanıyor:

Lefebvre’nin diyalektiğe bakışı

Tarihsel materyalizm oluşur oluşmaz içinden çıktığı felsefeye karşı, Hegelciliğe karşı, Feuerbach’ın felsefesine karşı ve genel olarak felsefeye karşı konumlanır. Felsefenin vardığı sonuç hakikatin bütünlükte bulunduğudur. Bu noktada kendisinin üstün, etkili, bütünlüklü faaliyet olmadığını kavrayarak kendini mahkum eder. Hakikat somuttur. Felsefi soyutlamaların etkisi sınırlıdır. Gerçekte ne mutlak bir hareketsizlik ne de tinsel bir öte vardır. Salt düşünüm yoluyla dünyanın üstüne yükselmek demek aslında düşünümün içinde hapsolmak demektir. Hakiki somut evrensellik praksis üzerinde temellenir.

Vitrin: Yeni Çıkanlar

Haftanın öne çıkan kitapları arasından sizlere özel bir derleme yaptık. Keyifli okumalar ve iyi pazarlar dileriz.