Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu

Başkanlığın 53 kişilik kadrosu olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu, görev ve yetkileri belirlendi.

AKP tarafından hazırlanan ve Alevilerin eşit yurttaşlık talepleri dikkate alınmadan cemevlerine yönelik düzenlemeyi de içeren torba kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçmişti. Meclis'ten geçen kanuna karşı Alevi yurttaşlar dün Ankara'da eylem yaparken, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın kuruluşu Resmi Gazete'de yayımlandı.

'BAKAN TARAFINDAN VERİLEN GÖREVLERİ YAPMAK' DA BAŞKANLIĞIN İŞİ OLACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın görev ve yetkileri de tarif edildi ve şöyle denildi:

"Cemevlerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, cemevlerindeki hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesini koordine etmek, cemevlerinin başkanlıkça belirlenen hizmetlerinin gördürülmesi için yerel yönetimlere veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına ödenek aktarımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, Alevi-Bektaşilik hakkında tüm yönleriyle, sosyal ve beşerî bilimler bütünlüğü içinde bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu konularda seminer, sempozyum, konferans ve benzeri ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek, özgün bilgi üretimi için uygun ortamlar hazırlamak, yayınlar yapmak ve bu alandaki çalışmaları desteklemek. Alevi-Bektaşilikle ilgili akademik faaliyetleri desteklemek amacıyla üniversiteler ve ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, Alevi-Bektaşiliği yurt içinde ve yurt dışında bilimsel yönüyle araştırmak, derlemek ve bu amaçla yapılan çalışmaları desteklemek, görev alanı kapsamında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilimsel çalışmalarını ve bu alandaki yayınlarını takip etmek, gerekli görülenleri tercüme ettirerek basılmasını ve yayımlanmasını sağlamak, Alevi-Bektaşilikle ilgili eğitim ve kültür faaliyetlerini yürütmek ve desteklemek, Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

DANIŞMA KURULU ÜYELERİNİ ERDOĞAN SEÇECEK

Kararnamede, başkanlığın görev alanındaki çalışmalarını değerlendirmek ve önerilerini başkanlığa bildirmek üzere kurulan Danışma Kurulu'na ilişkin şunlar kaydedildi:

"Danışma Kurulu, başkan ve 11 üyeden oluşur. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Danışma Kurulu'nun da başkanıdır. Danışma Kurulu üyeleri, Alevi-Bektaşilik yolunda temayüz etmiş kişiler ile başkanlığın görev alanına giren konularda araştırma ve çalışmaları bulunanlardan Cumhurbaşkanı'nca 3 yıllığına seçilirler. Bakan gerekli gördüğü hâllerde Danışma Kurulu'na başkanlık edebilir. Danışma Kurulu üyelerinin ve toplantıya davet edilen kişilerin ulaşım ve konaklama giderleri bakanlık bütçesinden karşılanır. Danışma Kurulu'nun çalışma usul ve esasları bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir."

BAŞKANLIK

Başkan ve başkan yardımcısının haklarına ilişkin ise "Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı ve Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkan Yardımcısı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30'uncu maddesi uyarınca sırasıyla strateji geliştirme başkanı ve bakanlık genel müdür yardımcısına denktir" ifadeleri kullanıldı.

53 KİŞİLİK KADRO

DHA'nın aktardığına göre Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nda genel kadro durumu ise şu şekilde belirlendi:

"Alevi- Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı (1), Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkan Yardımcısı (2), Daire Başkanı (5), 3'üncü derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni (10), 6'ncı derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni (10), 10'uncu derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni (10), programcı (2), çözümleyici (2), sekreter (1), şoför (1), 7'nci derece hizmetli (1), 8'inci derece hizmetli (1), mütercim (2), sosyolog (2), psikolog (2), grafiker (1)."