Yunanistan’daki kriz ve sağlık09-07-2015 08:33


Yunanistan’da 2008 yılında başlayan ekonomik kriz derinleşerek devam ederken, halk sağlığı ve sağlık sistemi ağır bir darbe almış durumda. Somut örnekler vermek gerekirse,

·      2009-2012 yılları arasında madde bağımlıları arasında AIDS on kat, verem iki kat daha fazla görülmeye başlandı,

·      2011-2012 yılları arasında ruh sağlığı hizmetlerine ayrılan bütçe yüzde 55 azaltılırken, 2008-2011 yılları arasında majör depresyon görülme sıklığı 2.5 kat, intihar vakaları ise yüzde 45 oranında arttı,

·      2008-2010 yılları arasında bebek ölümleri yüzde 43 oranında arttı,

·      Ülkede 3 milyon 100 bin yurttaşın, yani ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 33’ünün herhangi bir sağlık güvencesi bulunmazken, en az 800 bin kişi işsizlik haklarından da yoksun,

·      Krizin ilk beş yılında ülkede beklenen ortalama yaşam süresi üç yıl kısaldı.

Krizin kitlesel olarak protesto edildiği 2011 yılından beri ülkede gönüllü hekimler ve sağlık emekçileri tarafından örgütlenen “dayanışma kliniklerinde” ücretsiz sağlık merkezleri hizmet veriliyor. “Yunanistan Dayanışma Kampanyası” adı altında örgütlenen bu gönüllü hizmetler yalnızca sağlıktan da ibaret değil; halk mutfakları, okullar, eczaneler, hukuk gibi alanlarda da Yunanistan halkına ücretsiz ve gönüllü bir şekilde hizmet verilmekte. Syriza’nın merkez komitesi üyeleri de dahil olmak üzere, pek çok yöneticisi ve üyesi bu dayanışma kampanyasının örgütleyicilerindendi.

Toplamda 40 adet gönüllü dayanışma kliniği bulunurken, bunların Atina’da olan 16’sında her ay en az 30 bin Yunanistan yurttaşına ücretsiz sağlık hizmeti sunulmakta. Bu gönüllü kliniklerde kullanılan ilaç, aşı ve tıbbi malzemeler ise çeşitli Avrupa ülkelerindeki yardım kuruluşlarından gelen bağışlar sayesinde sağlanıyor.

25 Ocak 2015’te yapılan seçimlerden zafer ile çıkan Syriza, böyle bir sağlık ortamında iktidara gelmiş ve herkese eşit ve ücretsiz sağlık hizmetlerinin sözünü vermişti. Hatırlamak gerekirse; Syriza, sağlık hizmetlerinin kamu tarafından finanse edileceğini güvence altına alırken, yapılması gereken en acil işleri şöyle sıralamıştı;

·      Hastaneleri desteklemek, iyileştirmek

·      Sosyal Güvenlik Enstitüsü’nün (IKA) altyapısını geliştirmek

·      Birinci basamak sağlık hizmetlerini temel alan entegre bir sistem geliştirmek

·      Sağlık emekçilerinin işten çıkarılmasına bir son vermek, sağlık emekçilerinin tıbbi bakım ve ihtiyaçlarını sağlamak

·      Ülkedeki her yurttaşın sağlık hizmetlerine eşit ve ücretsiz olarak erişebilmesi

·      Düşük gelirli yurttaşlar, işsizler, öğrenciler ve kronik hastalığı olanların tıbbi değerlendirme ve tedavi masraflarının kamu tarafından ücretsiz karşılanması

Bunun yanında, Yunanistan Halk Sağlığı Bakanlığı Genel Sekreteri Ioannisi Baskozos dün The Herald’a yaptığı açıklamada, ülkedeki hastanelerin krizden kritik ölçüde etkilendiğini duyurdu. Ülkedeki 140 kamu hastanesinden yalnızca bir yıl içinde yapılan bütçe kesintisinin oranı yüzde 94... Uluslararası basın organlarına da yansıyan haberlere göre, kamu hastanelerinde gazlı bez ve şırınga gibi temel malzemeler ve ilaçlar tükenmeye yüz tutmuş durumda. Baskozos durumun ciddiyetine vurgu yapmakla birlikte, Syriza hükümetinin hastanelerin ve sağlık hizmetlerinin işlemeye devam edebilmesi için her olanağı değerlendirdiğini söyledi.

Komşumuzdaki durumu yakından takip ediyor olacağız. Dileğimiz, Yunanistan halkının sağlığının emperyalist hırsızlar tarafından daha fazla bozulmaması, Syriza’nın sağlık vaatlerini yerine getirebilmesi ve dayanışma kliniklerinde gönüllü sağlık hizmeti veren Yunanistanlı meslektaşlarımızın iyilik hali yönünde.

Bu arada eklemeden geçmeyelim; Atina’nın Evangelismos Hastanesinde soy ismini vermek istemeyen ve The Herald’a konuşan Dr. Georgious, Yunanistan’da genç, yoksul ve iş güvencesi olmayan doktorlar referandumda “hayır” oyu verirken, yaşlı ve zengin doktorların “evet” oyu verdiğine dikkat çekmiş. Ne diyelim, ne varsa sınıf çatışmasını “damardan” yaşayanlarda ve tabi ki gençlerde var...

Kaynaklar

1.     Greece's health crisis: from austerity to denialism

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)62291-6/fulltext

2.     Syriza’nın sağlık vaatleri

http://ilerihaber.org/yazarlar/hande-arpat/syriza-nin-saglik-vaatleri/750/

3.     Greece’s solidarity movement: ‘it’s a whole new model – and it’s working’

http://www.theguardian.com/world/2015/jan/23/greece-solidarity-movement-cooperatives-syriza

4.     Greece Solidarity Campaign - Social Clinics

http://greecesolidarity.org/?page_id=1114

5.     Greek hospitals running out of medicines as worries mount

http://www.herald.ie/news/greek-hospitals-running-out-of-medicines-as-worries-mount-31360963.html

6.     Life under austerity shows why Syriza are fighting it so hard

http://nottspolitics.org/2015/06/10/life-under-austerity-shows-why-syriza-are-fighting-it-so-hard/

7.     Greek hospitals running out of money, life expectancy crashing as economy collapses

http://www.breitbart.com/national-security/2015/07/07/greek-hospitals-running-out-of-money-life-expectancy-crashing-as-economy-collapses/