Sosyalist hareket nasıl eşik atlayacak?10-04-2015 07:38


Haziran Direnişi sonrasında Türkiye sosyalist hareketi önemli bir sancı yaşıyor. Sosyalistlerin eşik atlamasını olanaklı ve zorunlu kılan bir konjonktürle sosyalist hareketteki yerleşik siyaset yapma kalıpları arasındaki gerilim hala aşılmış değil.

Türkiye sosyalist hareketinde son dönemde yapılan tartışmalar da bu alanda yeterince yol alamadığımızı gösteriyor.

İçerisinden geçtiğimiz istikrarsız dönem, bize basit bir kuralı dayatıyor.

Türkiye sosyalist hareketinin küçülmemek için büyümesi gerekiyor.

Önümüzdeki döneme damgamızı vurmak için, alanımızı korumaya değil genişletmeye,  alanımızı genişletmek için etkili siyaset yapmaya odaklanmalıyız.

Etkili siyaset derken sosyalist hareketin kendi alanını çeşitli önsel ayrıştırmalarla bağımsızlaştırmakla yetinmesini değil bağımsız siyasi hattıyla mevcut kriz dinamiklerinin içerisinden yürüyerek kendisine alan açmasını kastediyoruz.

*****

Türkiye'de Haziran Direnişi'nden beri devam eden istikrarsızlık durumu seçimlerden sonra değişmeyecek. Bu tarz istikrarsızlık dönemlerde 'küçük olsun benim olsun' diyerek 'bağımsız' alanını korumakla yetinenlerin siyasal bir aktör olmaktan çıkarak erimesi kaçınılmaz.

Bağımsız siyasi hat, tek başına düşünsel düzlemde yaratılamıyor. Mevcut gerilimlere ve toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren taraflaşma başlıklarına müdahaleler içerisinde kendisini güçlendiriyor ve şekillendiriyor.

Toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren siyasal taraflaşma başlıklarına müdahalede bulunmaksızın bağımsızlık kazanılabileceği yanılgısı ise solun bağımsız hareket kabiliyetini azaltıyor. 

Sosyalistler etkili siyaset üretemedikçe, başka aktörlerin şekillendirdiği bir düzleme belirleyen değil belirlenen olarak eklemlenmek zorunda kalıyor.

*****

"Türkiye sosyalist hareketi henüz hazır değil, önce kendi özgücümüzü toparlayalım" türü argümanlar ise doğrusal bir gelişim çizgisinin olanaklı olduğu varsayımına dayanıyor. 

Ancak, Türkiye'nin içerisinden geçtiği süreç, siyasal taraflaşma başlıklarında düşük profil sergileyen bir aktörün büyümesini imkansızlaştırıyor.

Sosyalist hareketin büyümesi için önümüze olanaklar sunan tablo, biz hazır olana kadar orada kalmayacak.

Bizim hamlesiz ve etkisiz kalmamız, aynı alanın başka aktörlerin müdahaleleriyle kapatılmasına olanak sağlıyor.

****

En önemli şansımız ise seçimlerin de mevcut siyasal ve ideolojik kriz konjonktüründen bir çıkış anlamına gelemeyecek oluşu.

Sosyalistlerin tarihsel bir olanağı heba etmemesi, Haziran Direnişi sonrasındaki Türkiye'nin ihtiyaçlarına yanıt üretebilecek ve bir yükseliş döneminin taşıyıcılığını üstlenebilecek bir sosyalist hareketin inşa sürecinin hızlandırılmasıyla mümkün.