Sizin soylu köpekliğiniz

İnkilap köpekleşmedir, doğru.

Saraylılığınız, haremciliğiniz, oğlancılığınız...
Kardeş katilliğiniz, Beyazıt'ı kadınların gözyaşı sarayı edişiniz ve istemezükçülüğünüz...
Yemede ortaklığınız...
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyişiniz...
Saltanat ve hilafet düşkünlüğünüz...
İngilizciliğiniz, Amerikancılığınız ve mandacılığınızdı inkilap.
 

İflah olmaz Cumhuriyet düşmanlığınızdı inkilap.

Bilime ve fenne, eğitime, laikliğe, aydınlanmaya, özgürlüğe düşmanlığınız...
 
Amerika'ya kulluk için Mehmet'i Kore'ye gönderişinizdi inkilap.
Cezayir halkına karşı Fransızcılığınız..
Süt tozunuz, ithal samanınız, paracıklarınız ve gemicikleriniz...
 
Amerikan askerlerini "Allah Allah" nidalarıyla koruyuşunuzdu inkilap...
Irak'ın işgali ve Deniz'lerin idamı için kalkan elleriniz...
Komünizmle mücadele dernekleriniz... Madımak'ı yakan kibritiniz...
O ellerin, o derneklerin ve o kibritlerin sahiplerince doldurduğunuz partinizin soylu tarihidir inkilap!
 
Berkin'in adını küfürle, toprağın altında upuzun yatan madencimizin adını "güzel öldüler" diye anan dilinizdir inkilap...
3 yaşındaki kızlarımızla oğullarımızı birbirlerinden ayırmaya çalışan, hamile kadından tahrik olan sapıklığınızdır inkilap.
 
Bu dünyada yatacak yeri olmayan itlerin mezar taşlarına...
Reisinizin altın varaklı hela taşlarına merakındadır inkilap.
 
İlgili haber: