Rektörümüz Raşit Tükel'dir03-04-2015 08:21


Erdoğan kendisinden bekleneni yaptı ve İstanbul Üniversitesi'nin seçilmiş rektörü Prof. Dr. Raşit Tükel'in yerine yandaş Mahmut Ak'ı atadı.

Üniversite kararını vereli çok oluyor ama diktatör anlamamakta ısrarcı. Biz bir kere daha söyleyelim: İstanbul Üniversitesi'nin rektörü Raşit Tükel'dir. Sadece daha çok oy aldığı için değil, üniversitenin temsil ettiği ilerici birikimin taşıyıcılığını üstlenebileceği için ve AKP'nin memurluğunu reddettiği için de rektördür.

Gericiler üniversitede kaybetmeye mahkumdur. Onlar, bilime ve aydınlanmaya yani üniversiteye yabancıdır. Atamayla rektör belirleyebilir, polis yığınakları eşliğinde fahri doktora alabilir, gençleri soruşturmalarla ve polis baskısıyla yıldırmayı deneyebilirler. Yine de durum değişmeyecektir. Gericiler üniversitede kaybetmeye mahkumdur.

Hemen ekleyelim, AKP sadece bir seçim kaybetmedi. Raşit Tükel'in seçilmesi, AKP'nin üniversitelerdeki yenilgisini resmileştirdi. ODTÜ Direnişi'yle başlayan süreci tamamladı. Yıllardır iktidarı elinde bulundurmasına ve sürdürdüğü gerici dönüşüme karşın AKP üniversitelerde karaya oturdu.

Mahmut Ak da İstanbul Üniversitesi'ni yönetmek için badem bıyığın yetmeyeceğini yakında fark edecek.

Üniversiteleri külliyeye çevirme çabası, kindar ve dindar nesil hedefi... Bunların başarıya ulaşamayacağı, üniversitenin kendisine dayatılan kimliği kustuğu açıkça görülüyor.

Gericilik gideni ve gelmekte olanı anlamamaktır. AKP, yenilgiyi kabullenmemekte ısrar edecek. Hukuksuz atamalara, provokasyonlara, soruşturmalara ve polis terörüne devam edecek.

Üniversite ise ferman yırtmada deneyimlidir.

Ne diktatörün atadığı yandaşlar ne gençliğin üstüne saldıkları faşist ve gerici çeteler ne de Vatan Karakolu'nun işkenceci polisleri AKP'yi kurtarabilir.

Üniversitede kaybettiler.

Türkiye'de de kaybedecekler.