Osmanlıca neden dayatılıyor?09-12-2014 11:11


Erkin Özalp

İktidar yalakalarının işi zor. Şimdi de, pek çoğunun kendi çocukları için istemeyeceği Osmanlıca derslerini savunmak zorundalar. Tarihimiz, ecdadımız, geçmiş birikimimiz vs. edebiyatı yaparak...

Oysa asıl niyetlerin bambaşka olduğu açık.

Eğer istenen şey Osmanlı arşivlerinden herkesin yararlanabilmesi olsa, herkese Osmanlıca öğretmekten çok daha kolay, verimli ve uzun vadede düşük maliyetli olan yola başvurulur. Google Kitaplar benzeri bir uygulamayla, eldeki tüm materyal taranıp metinlere dönüştürülerek İnternet ortamına aktarılır. İkinci olarak, Arap harfleri Latin harflerine çevrilir. Böylece bu metinlerin bir kısmı şu ya da bu ölçüde anlaşılabilir duruma gelir. Son olarak, tüm metinler günümüz Türkçesine çevrilir.

Bu arada, Osmanlıca eserleri gerçekten önemseyen ve onları günümüze taşımak isteyen insanlar için de anlamlı bir çalışma alanı yaratılmış olur.

İyi ama mezar taşları ne olacak?

Niyet gerçekten de mezarlıklardaki keşfedilmeyi bekleyen büyük birikimden (!) yararlanmak olsa, herkesin ayrı ayrı Türkiye’deki tüm mezarlıkları gezmesini istemek yerine, tüm mezar taşlarının fotoğrafları çekilir ve bunlar için de aynı yola başvurulur.

AKP döneminde sıklıkla olduğu üzere, savunulan şeyler gerçek niyetleri perdelemeye yönelik.

Haftada birkaç saatlik bir dersle iyi derecede İngilizce öğrenmek ne kadar mümkünse, yine birkaç saatlik bir dersle Osmanlıca metinlerin anlamlı bir bölümünün doğru şekilde anlaşılması da ancak o kadar mümkün.

2003-2004 öğretim yılındaki kuruluşlarından beri 10, 11 ve 12. sınıflarında haftada 2 saat zorunlu Osmanlı Türkçesi dersi verilen sosyal bilimler liselerinden birinde yapılan bir araştırmada, öğrencilere, “Osmanlı Türkçesini öğrenmenin önemi ve avantajları hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusu da yöneltilmiş. Araştırmayı yapan Yrd. Doç. Dr. Nihal Çalışkan’ın cevaplar hakkında ilk yazdığı şey şu:

“Bu soruya verilen cevaplarda dikkat çeken husus, öğrencilerin büyük çoğunluğunun ‘bu dersin meslek yaşamlarında kendilerine katkıda bulunmayacağı, not ortalamalarını düşürerek okul başarılarını olumsuz etkilediği’ yönündeki serzenişleri ve dersin seçmeli olmasına ilişkin talepleridir”. (1)

Şu değerlendirme de dikkat çekici:

“Bu soruda öğrencilerin en basit bir avantaj olarak Osmanlı Türkçesinin söz varlığı gelişimlerine katkı sağlayacağı ile ilgili herhangi bir görüş bildirmemiş olmaları da önemlidir.”

Nihal Çalışkan, sonuç ve öneriler kısmında, dersin sosyal bilimler liseleri için de seçmeli olmasını önermiş! “Böylece ilgili ve istekli öğrenciler dersi tercih edecek, Osmanlı Türkçesi derslerinde olumlu bir öğrenme ortamı oluşacaktır” demiş.

Oysa Tayyip Erdoğan ve AKP, “olumlu bir öğrenme ortamı” yaratmayı değil, bir yandan Kuran’ı anlamadan okuyabilenlerin sayısını artırırken diğer yandan ilahiyat fakültesi mezunlarına yeni bir istihdam alanı yaratmayı hedefliyor. 2003 yılında ilahiyat fakülteleri ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği bölümlerinin toplam kontenjanları 1000’i bulmazken, söz konusu bölümlerin ilahiyat fakültelerine bağlandığı 2014 yılında bu fakültelerin toplam kontenjanları 16 bini aşmış. (2) 2014 yılında tıp fakültelerinin toplam kontenjanları ise 12 bin 402 olmuş. (3)

Erdoğan, son dönemde, herkesin bildiği bilimden farklı ve ondan daha önemli bir “ilim”in varlığından söz ediyor. Amerika’yı Müslümanlar keşfetmiş, Osmanlı’da çok güçlü bir ilim varmış, Osmanlıca sayesinde o ilim öğrenilecekmiş vb. vb. Bu anlamsız iddialar, Erdoğan’ın kişisel saplantıları düzeyinde kalmıyor ve eğitim sisteminin biçimlendirilmesinde rol oynuyor. Çocuklarına çağdaş ve bilimsel bir eğitim aldırmak isteyen ve yeterli gelire sahip olan aileler onları özel okullara gönderirken, yoksul ailelerin çocukları için medrese düzeni kuruluyor.

Ne de olsa, en düşük ücretlerle çalıştırılacak olanların çok şey bilmesi değil, itaat etmesini öğrenmesi gerekiyor! İtaat ettirmenin başlıca yollarından biri de bir şeyleri ezberletmek.

 

1) http://buefad.bartin.edu.tr/efdergi/index.php/buefad/article/view/45/44

2) http://www.ahmetishak.com/platform/rakamlarla/kon_ozet.asp

3) http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/egitim/89271/Universite_tercihinde_dikkat_etmeniz_gereken_ipuclari.html