Okulun kapısında bekliyorum15-09-2014 07:32


Emrah Akansu

Korkma çocuğum.

Öğrenmeye başlayacaksın bugün.

Önce okumayı öğreneceksin.

Okudukça daha çok öğrenecek, öğrendikçe daha fazla düşüneceksin.

Düşündükçe sorgulayacaksın yavrum.

Sorguladıkça iyiyle kötüyü, doğruyla yanlışı ayırt etmeyi öğreneceksin.

Sorguladıkça, daha çok merak edecek, merakını gidermek için daha çok okuyacak, izleyecek, araştıracaksın. 

Öğreneceksin yavrum.

Bilim öğreneceksin. Seni çevreleyen doğayı, dünyayı gerçekçi bir biçimde anlayacak ve özgürleşeceksin. 

İyi ve erdemli bir insan olabilmek için özgürleş yavrum. Özgürleş ki, insan olabilmenin ön koşulunun, içinde yaşadığın toplumun ve insanlığın bugününe ve geleceğine dair sorumluluk taşımak olduğunu, bu sorumluluğun hakkını verdikçe daha da özgürleşeceğini keşfet çocuğum.

Keşfettikçe bencillikten kurtulacaksın, vicdanın, adalet duygun gelişecek.  

Adil ve vicdanlı insan barışsever olur küçüğüm. Barış evrenseldir. Dünyanın geri kalanını anlamaya, insancıl olana yöneltir seni. 

İnsana yönel, insanı ara, insana inan, insana güven, insanlıktan çıkma yavrum.

İnsanca yaşamanın izini sür okuduğun her kitapta.

Göreceksin eşitliğe çıkacak sürdüğün iz ve iyi bir yurttaş olmak için eşitliğe ve özgürlüğe daha çok sarılacaksın.

Haydi, şimdi bırak elimi.

Gir o kapıdan ve iyi bir insan, iyi bir yurttaş olmak için oku çocuğum.

Korkma ben kapının önündeyim.

Kapının önünde bekleyeceğim.

Bekleyeceğim ki o kapıdan girdiğinde, aklını ve vicdanını, zikirle, şükürle, hurafeyle teslim almak için pusuya yatmış kör karanlığın karşısında duvar olabileyim.

Bekleyeceğim ki, seni kuşatmak için her geçen gün dinselleştirilen, paralılaştırılan, bilimsellikten uzaklaştırılan eğitim sistemine direncin parçası olabileyim.

Bekleyeceğim ki, sana erdemli bir yurttaş olmayı öğreten öğretmenine soruşturma açıldığında ya da okulları imam hatipleştirilen veliler destek aradığında yanı başlarında olabileyim.

Bekleyeceğim ki, denetimsizlik yüzünden okul kantininden yediğin sandviçten zehirlenme, kaynak aktarılamadığı için onarılmayan okul lavabosunun altında hayatını kaybetme.

Kapının önünde bekleyeceğim küçüğüm.

Bekleyeceğim ve mücadele edeceğim.

Eşit, parasız eğitim alabilmen için mücadele edeceğim.

Bilimi öğrenmen, bilimsel eğitim alabilmen için mücadele edeceğim.

İnsanlığı ilerleten fikirlerle tanışman, yazılan kitaplara ulaşman, ihtiyaç duyduğunda bunları okul kütüphanende bulabilmen için mücadele edeceğim.

Kendi yaşam ve eğitim sürecine ilişkin konular başta olmak üzere, toplumsal yaşamın tümünde ve hatta bunları ilgilendiren karar süreçlerinde sözün olabilsin diye mücadele edeceğim.

Kültürel sanatsal gelişimini güvence altına alacak eğitim politikaları hayata geçirilebilsin diye mücadele edeceğim.

Sana yaşanabilir bir çevre bırakmak için mücadele edeceğim.

İyi bir yurttaş olabilmen için, kararlı bir yurttaş olmam gerektiğinin bilinciyle mücadele edeceğim.

Bugün okulun açıldı. Korkma çocuğum, bak zil çaldı bile…

Seni bekleyeceğim.

*Bu yazı, bugün sabah okullar açıldığında, başta Yeşilbahar Ortaokulu velileri olmak üzere, okullarının kapısında bir araya gelip, çocuklarına, geleceklerine ve memleketlerine sahip çıkacağını ilan eden tüm velilere ithaf edilmiştir.