Mescitler dokunulmaz mı?01-01-2016 07:15


AKP’ye ve üniversitelerde semirttikleri İslamcı çetelere sorarsanız öyleler…

Tarikatlar, cemaatler, IŞİD ve Nusra gibi cihatçı gruplar üniversitelerde kendilerine militan toplayabilir.

Sohbet adı altında görüşlerini propaganda edip örgütlenme faaliyeti yürütebilir.

Bu faaliyetler, mescitte ya da camide yapıldığı sürece biz sorgulayamayız. Sorgularsak, üniversitelerde ‘inanç özgürlüğü’ne zeval gelir. Mescitlerin üstlendiği işlevi tartışmaya açarsak kendi ‘özgürlükçü’ karakterimizle çelişiriz.

Bu sırada, İslamcı örgütlerin üniversite yayınları, mescit talebinin aslında ‘özgürlük’ temelinde ele alınmaması gerektiğini açık açık yazarlar… Kendi tabanlarında oluşabilecek olası ‘özgürlükçü’ sapmaların önünü almak için mescit talebinin siyasi ve ideolojik boyutuna vurgu yaparlar. Ama siz, her üniversiteye bir cami, her köşe başına bir mescit açma çabasının üniversiteleri dinsel bir kimlik çerçevesinde dönüştürme projesinin parçası olduğunu söyleyemezsiniz.

Olsun, yeter ki ‘inanç özgürlüğü’ne zeval gelmesin!

ODTÜ’lüleri her şeyden önce bu zırvaları ellerinin tersiyle bir kenara ittikleri, AKP’nin ve üniversitelerdeki beslemelerinin yalan ve çarpıtmalarına ‘hadi oradan’ dedikleri için selamlamak gerekiyor.

ODTÜ, İslamcı AKP iktidarının dokunulmaz ilan ettiği alana dokunmuş. .. ODTÜ’lüler tarafından kazınan ‘kutsallık’ makyajının altından IŞİD’e katılan üniversiteliler, Nusra sempatizanlarının düzenlediği sohbetler ve mescitte oluşan farklı görüşlere karşı uygulanan şiddet çıkmıştır.

Gericiliğin yalan ve çarpıtmalarına boyun eğmeyeceksek, ODTÜ’lülerin başlattığı işi tamamlamak, aptal yerine konmayı reddederek doğru soruları sormaktan çekinmemek gerekiyor:

1)     Üniversitelerde sayısı giderek artan mescitler, bu mekanlarda ‘sohbet’ adı altında düzenlenen faaliyetler kim tarafından denetlenmektedir? Buralarda IŞİD ve Nusra gibi grupların militan toplamasının, tarikat ve cemaatlerin örgütlenmesinin önüne geçecek bir mekanizma ya da siyasal iktidarın ve YÖK’ün bu faaliyetlere engel olmak gibi bir niyeti var mıdır?

2)     Üniversite, içinde bulunduğu toplumdan bağımsız olarak ele alınabilir mi? İslamcı bir partinin 13 yıldır iktidar olduğu, iç ve dış politikada mezhepçi politikalar yürüttüğü bir ülkede egemen olan İslamcılık için bir ‘özgürlük’ sorunundan bahsedilebilir mi? Yoksa mesele, AKP’nin Sünni İslam merkezli hegemonya projesinin üniversitelere nizam verme çabası mıdır?

3)     Siyasal iktidar ve üniversitedeki uzantıları eliyle, devlet mekanizmasının tüm olanaklarını kullanarak yürütülen bir hegemonya projesini ‘özgürlük’ kavramı zemininden tartışmak olanaklı mıdır? Aydınlanma düşüncesinin bağrından doğan ‘özgürlük’ kavramı krallara, padişahlara ve onların iktidarının üzerinden yükseldiği binlerce yıllık dogmalara karşı verilen bir kavganın ürünü olarak bir kazanım hale gelmiştir. Bugün dillendirilen ‘muktedirlere özgürlük’, ‘hegemonik olana özgürlük’ hezeyanlarının bu onurlu mücadeleyle nasıl bir alakası vardır?

4)     Gerçek anlamda bir inanç özgürlüğünün en önemli güvencesi olan laikliği adım adım ortadan kaldıran bir iktidarın iş kendi yandaşlarına gelince ‘inanç özgürlüğü’nü diline dolamasının nedeni nedir?

5)     Bireysel bir sorun olan ‘inanç özgürlüğü’ ile üniversite alanının Sünni İslam merkezli bir yeniden yapılandırmaya tabi tutulması arasındaki bağlantı nedir? Kamusal alanların dinsel referanslarla yapılandırıldığı ve bu şekilde Siyasal İslam’ın dokunulmaz alanlar yaratarak örgütlenme faaliyeti sürdürdüğü bir üniversitede laiklikten ve bununla bağlantılı olarak gerçek anlamda bir inanç özgürlüğünden bahsetmek mümkün müdür? 

6)     "İbadet edenlere saldırı" yalanının, AKP’ye karşı gösterdiği dirençle bilinen ODTÜ’yü hedef alması rastlantı mıdır? AKP, gaz ve copla teslim alamadığı ODTÜ’ye girmek için cihatçı çeteleri mi devreye sokmuştur?