Halit Çelenk ve Hukuk Ödülü07-11-2014 08:25


Bilgütay Hakkı Durna

Zor zamanlardan geçiyoruz.

Zor zamanların avukatları, hukukçuları her zaman oldu.

Halit Çelenk bunların en başına yazılan isimlerden.

Mesleğini eşitlik, özgürlük, adalet mücadelesinin bir parçası haline getiren, inandıkları uğruna sonuna kadar mücadele eden, kararlı ve sorumluluk sahibi bir hukukçu.

İşçilerin, öğrencilerin, gençlerin, aydınların, siyasetçilerin savunmanlığını üstlenen; Commer’in arabasının yakılması ile ilgili yargılanan ODTÜ’lü öğrencilerin, 15 - 16 Haziran işçi kalkışması nedeni ile yargılanan Kemal Türkler ve arkadaşlarının, Deniz’in, Yusuf’un, Hüseyin’in avukatı…

Bunun yanında bir mücadele insanı.

Türkiye İşçi Partisi üyesi ve yöneticisi. İlerici Avukatlar Derneği ile Devrimci Avukatlar Derneği’nin kurucusu ve yöneticisi. Çağdaş Hukukçular Derneği’nin kurucusu yüze yakın avukattan biri. Türk Hukuk Kurumu’nun 22 yıl boyunca ikinci başkanı. Aydınlar dilekçesini kaleme alanlardan, birinci Barış Derneği davasında avukat iken ikinci Barış Derneği davasında sanık sandalyesine oturan bir mücadele insanı. Onlarca kitabın yazarı…

Halit Çelenk, yaşamda ve yargıda devrimci duruşun bir simgesi.*

Yazının başında zor zamanlardan geçtiğimizi dillendirdim. Gerçekten “gündelik hale gelen “hukuksuzluklar”, yeni dönemde yaşananların yeni bir hukuk yarattığı yönündeki söylemi dahi olanaksızlaştırmaktadır… Karşı karşıya olduğumuz süreç, “hukuka aykırılıkların yaşandığı” bir süreç değildir. Bir bütün olarak, sınıf mücadelelerinde tarihsel kazanımlar olarak ortaya çıkmış hakların imha edildiği, insanlığımızın teslim alınmaya çalışıldığı, engizisyon, Nazi Almanyası’nın Özel Mahkemeleri, McCarthy soruşturmaları, Sıkıyönetim Mahkemeleri gibi insanlığın en karanlık dönemlerine benzer bu süreçte, hukuka aykırılıklardan değil ancak hukukun yokluğundan bahsedilebilir.” (Adalet İçin Hukukçular çıkış bildirisinden, Ocak 2012.)

İşte, “Halit Çelenk Hukuk Ödülleri” böylesi bir dönemde yola çıktı. Şimdi başvuruları bekliyor. İlk ödül de 2015 yılının Mayıs ayında verilecek.

Halit Çelenk’in yaşamı ve mücadelesi, onun adına bir ödül verilmesinin de kaynağı aslında.

Halit Çelenk’i kaybettikten sonra düzenlediğimiz anma toplantıları bizler için çok önemli idi. Ama hiçbir zaman yeterli gelmedi. Hep daha kalıcı ve süreklileşmiş bir çalışma arayışı içerisindeydik. “Hukuk ödülü” fikri bu arayışların sonucunda oluştu. Bu düşüncemizi Serpil abla (Çelenk Güvenç) ve Kaya abi (Güvenç) ile paylaştık. Sonra hep beraber, amacı yaşamda ve hukukta devrimci duruşun, adaletsizliğe karşı mücadelenin simgelerinden olan Halit Çelenk’in hukuk mücadelesi ve eserleri doğrultusunda, toplumsal ilişkiler ile hukuk arasında bağlantı kuran yayın, tez veya diğer eserler üretilmesini teşvik etmek** olan “Halit Çelenk Hukuk Ödülleri”ni şekillendirdik.

Bir süredir, hukuk alanında ilerici, sol bir odak yaratılmasının, yargının tüm bileşenlerinin ortak bir zeminde hareket etmesinin koşulları aranıyor. Bu bir ihtiyaç. Oldukça önemli bu çabaların yanında, hukuk ve adalet kavramlarını “yerine oturtacak” çalışmalara da ihtiyacımız bulunmakta. Her iki “ihtiyaç” ayrılmaz bir şekilde birbirlerine bağlı durumdalar.

Hukukun kapitalizmde oynadığı rolden, kapladığı alandan öte, daha doğrusu bununla birlikte, hukukun bugün nasıl işlevlendi(rildi)ğini, sömürü ve baskı mekanizmalarındaki rolünü, bu bağlamda eşitlik, özgürlük ve adalet kavramlarını tartışmaya, tartıştırmaya ihtiyacımız var.

Kısacası, hukuku (yeniden) çözümleme ihtiyacımız bulunmakta.

İşte, “Halit Çelenk Hukuk Ödülleri”nin bu yönde ki çalışmaları ortaya çıkaracağını düşüncelerimizi, tartışmalarımızı zenginleştireceği umudu taşımaktayım.

* “Yaşamda ve Yargıda Devrimci Duruş” Rona Aybay ve Ümit Altaş’ın birlikte hazırladıkları, oldukça değerli bir Halit Çelenk kitabı. Kitapta 70’e yakın yazarın, Halit Çelenk üzerine yazısı ve bir söyleşi yer alıyor. (Çınar Yayınları, Ocak 2007)

** www.halitcelenk.org - www.facebook.com/halitcelenkhukukodulu -

www.twitter.com/halitcelenkhukukodul