Devrimci gerçekçilik14-08-2014 08:54


Gazetecilik ve devrimcilik...

Bir yanda gerçeklerin peşine düşme, onları halkla buluşturma arayışı...

Diğer yanda, mevcut gerçekliği değiştirme iradesi...

İleri, bunları buluşturma iddiasıyla yola çıktı. Sloganını da buna göre belirledi: "Gerçekler devrimcidir."

Bu slogan, bir yandan iktidarını sürdürmek için gün geçtikçe daha fazla yalana başvuran AKP'nin karşısına dikilme cesaretine işaret ederken bir yandan da ülke ve dünya gerçekliğinin barındırdığı olanaklara dönük bir bakış açısını ifade ediyor.

Bu bakış açısını gerçekçi kılan nesnelliğin içerisinde bir değişim dinamizmi barındırması... Gerçekliğin ancak içerisinde barındırdığı çelişkilerle birlikte anlamlandırılabilecek olması, devrimciliğin gerçeklikle bağını güçlendiriyor, onu gerçekçi bir temele oturtuyor.

Gerçekliğin içerisinde barındırdığı boşluk ve gerilimler, onun geleceğe yönelik uçlar taşıması anlamına geliyor. "Gerçekler devrimcidir" sloganı da ileriye dönük olanaklara işaret ettiği ölçüde anlam kazanıyor.

*****

Gerilimlerin yoğunlaştığı, dinamik noktalara odaklanmak, ülkeye ve dünyaya baktığımızda anlamsız bir veri yığını görmemizin önüne geçiyor. Daha da önemlisi bugünle gelecek arasında güçlü bağlar kurmamızı olanaklı kılıyor.

Devrimcilik de bugünü geleceğe taşıyacak kritik halkaları kavramayı ve çelişkilerin yoğunlaştığı noktalara müdahale etmeyi gerektiriyor.

Kritik halkaların kavranmasını tek seferlik bir işlem olarak düşünmeyeceksek gerçeklikle temasın güçlü ve sürekli olması bir zorunluluk.

Güçlü ve sürekli bir temasın yokluğunda, kendi gelecek tahayyülünü bugünle ilişkilendirme ve parçası olduğu mücadele çizgisinin bilgi birikimini yeniden üretme yeteneğinin körelmesi kaçınılmaz.

******

Çizdiğimiz çerçevenin habercilik alanında da sonuçları var. "Gerçek" üzerinde devrimcilik adına hak iddia etmek için gazeteciliğin de hakkını vermek gerekiyor.

Gerçekliğin katı ve çelişkisiz bir yapı sergilediğine yönelik yanılsamalarla, gerçekleri anlamlandırabilecek bir çerçeve oluşturmak, yeni olguları sezmek ve ortaya koymak mümkün görünmüyor.

Devrimci bir habercilik anlayışı nesnelliğin içerisinde barındırdığı gerilimlere ve olanaklara yoğunlaşmayı zorunlu kılıyor.

Nedeni ise açık: İyi haber durağan alanlardan değil çelişkilerin yoğunlaştığı noktalardan çıkıyor. Örneğin; Türkiye'de AKP iktidarının emekçilere yönelik saldırılarının, gerici uygulamalarının ve bölgesel politikalarının etrafından dolaşarak yapılan şeye habercilik demek mümkün değil.

Türkiye'de gazetecilik alanındaki tablo, bize habercilikte yeni görevler yüklüyor.

Sloganımızda küçük bir oynamaya gidersek... Mevcut durum "Gerçekler devrimcileri çağırıyor" şeklinde de okunabilir. İleri, bu çağrıya kulak verenlerin çıkışı olarak anılacak.