“Böyle sağlık hizmeti olmaz!”12-03-2015 07:25


14 Mart, 1827 yılında Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire’nin açılmasıyla birlikte modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edilir. Tıp Bayramı olarak kutlanmasına ise ilk olarak 1919 yılında, işgal altındaki İstanbul’da başlanır. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’ye 1918 yılında İngiliz askerleri tarafından el konulmasını kabullenemeyen tıp öğrencileri o günlerde tıbbiyenin üçüncü yılında öğrenci olan Hikmet Boran’ın önderliğinde, 14 Mart 1919’da toplanırlar ve İstanbul’un işgalini protesto ederler. İşgalci İngiliz askerleri bu toplantıyı şiddet kullanarak dağıtır, çok sayıda tıp öğrencisi göz altına alınır. Böylece 14 Mart, emperyalizme karşı verilen yurtsever mücadelenin de bir simgesi olmuştur(1).

1976 yılından beri 14 Mart’ı içine alan hafta, “Tıp Haftası” olarak kutlanmaktadır. Bundan hemen iki yıl sonra, 1978 yılında, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından taleplerini önceki yazılardan birinde tartışmıştık(2). TTB Merkez Konseyi’nin bu taleplerini incelediğimizde, Birinci Cumhuriyetin kuruluşundan çok geçmeden sağlık emekçilerinin ve halkın sağlığının üzerinde kara bulutların gez(diril)diğini kolaylıkla görebiliriz. Bu taleplerden 37 yıl sonra, sağlık emekçilerinin günümüzdeki taleplerine baktığımızda ise o kara bulutların birer kara delik haline getirildiği benzetmesi ağır kaçmayacaktır.

Sağlık emekçileri bu yıl beş talep dile getiriyorlar:

1) 40 saati bulan kesintisiz, molasız, baskı altında, sağlıksız koşullarda, güvencesiz çalışan sağlık emekçileri çalışma koşullarının düzeltilmesini ve taşeron denilen “çağdaş kölelik” sisteminin sonlandırılmasını talep ediyorlar.

2) Çalışırken ve emeklilikte insanca yaşanılabilecek gelir düzeyi talep ediyorlar.

3) Haftada 40 saati belirgin düzeyde aşan çalışma saatleri ve çalışma koşullarının ağırlığı nedeniyle yıpranma paylarını talep ediyorlar.

4) İçi boşaltılan tıp ve sağlık eğitiminin niteliğinden ödün verilmemesini talep ediyorlar.

5) Tüm yurttaşların nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmetlerinden eşit biçimde faydalanmasını talep ediyorlar.

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve herkese eşit, parasız, ücretsiz ve anadilde sağlık için mücadele veren sağlık-emek örgütleri hazırladıkları materyaller ile şu temel soruyu da soruyorlar: “Daha mı çok hasta oluyoruz?”. Çünkü son 13 yılda belirgin olarak daha fazla doktora gidiyoruz, daha fazla tetkik yaptırıyoruz, daha fazla ilaç alıyoruz. Tüm bunların yanında, cebimizden daha çok para harcıyor, daha fazla sağlık harcaması yapıyoruz. Tomografiler havada uçuşurken, çok daha az maliyetli ve toplum sağlığı için elzem olan kimi aşılar, ilaçlar, tıbbi malzemeler bulunamayabiliyor. Uçak ambulanslarımız var, helikopter ambulans filolarımız var ama küçücük çocuklarımız acil sağlık hizmetlerine erişemediği için ölüyor, bedenleri bir çuvalda babasının sırtına yükleniyor.

Kısacası, sağlık hizmetlerine yönelik aşırı derecede arttırılmış bir talep söz konusu. Bunun nedenlerini hep yazıyoruz, söylüyoruz: “Her şey sermaye için sevgilim...”(3)

96 yıl önce antiemperyalist mücadele ile kutlanmaya başlanan 14 Mart, bu yıl da sağlık emekçilerinin emek ve sağlık hakkı mücadelesi ile buluşuyor. Sağlıkçılar 13 Mart Cuma günü g(ö)revdeler, aciller dışında hasta bakmıyorlar. 14 Mart’ta ise esnek ve fazla çalışmaya itilen aile sağlığı merkezleri emekçileri nöbet eyleminde olacaklar.

Seçimler yaklaşırken sağlık, yine en büyük ve en fazla yalanla dolu seçim propaganda aracı olarak kullanılacak. Bu yalanları püskürtmek için şimdiden kolları sıvayalım. Sağlıkta cepten ödemelere karşı çıkmak, eşit, ücretsiz ve anadilde sağlık hakkı mücadelesini güçlendirmek, sağlıktan kadavraya don giydirebilen gericiliği kovmak için sağlık emekçilerinin bu mücadelesine omuz vermek hepimizin boynunun borcu.

Haydi g(ö)reve destek olmaya, “Böyle sağlık hizmeti olmaz!” sesini yükseltmeye!

Kaynaklar

1) 14 Mart Antiemperyalist Mücadelenin Simgesidir

http://www.istabip.org.tr/ebulten/son/bulten_2015_131/yk.html

2) Sağlık emekçilerinin tek seçeneği

http://ilerihaber.org/yazarlar/hande-arpat/saglik-emekcilerinin-tek-secenegi/776/

3) Kesmeşeker - Her Şey Sermaye İçin Sevgilim

https://www.youtube.com/watch?v=Ys3oabNwtR0