Berkin Elvan'ın vasiyeti

Ölümünün üzerinden 1 yıl geçen Berkin Elvan’ın bize bıraktığı özel bir vasiyet var. Bu vasiyet, elbette ki, Berkin tarafından kaleme alınmadı, Berkin’in kişisel beklenti ve yaklaşımlarıyla ilgisi yok.

Emri Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen polis saldırısı sonucu yaşamını yitiren Berkin Elvan ve 8 gencimizin ortak vasiyetidir bu.

İnsanca yaşanacak bir ülke vasiyeti.

8 gencimiz boşuna ölmedi, onlar büyük değerlerin uğruna sokağa çıktılar, azgın bir iktidarın emriyle saldırıya geçen polislerin kahpe kapsüllerinin kurbanı oldular.

Berkin Elvan boşa ölmedi, eğer bu mücadeleyi başarıya taşıyamazsak o zaman hep birlikte yas tutalım.

Bugün Berkinler’in yasını tutmaktan öte daha büyük bir mücadeleyi hakkıyla vermemiz lazım. İnsanca yaşanacak bir ülkenin, eşitlikçi bir düzenin...

AKP rejimi, ülkeyi boğum boğum karanlığı sürükledi. Gericilik toplumu her yanıyla kuşattı, yaşam alanlarına müdahale etti, kendi kafasında pas tutmuş bir düşünceyi toplumun bütününe dayatırken kimsenin gözünü yaşına bakmadı. Bugün de bakmıyor.

AKP rejimi, sadece kendi ülkesindeki insanları öldürmedi. Yanı başımızdaki Suriye’de on binlerce insanın ölümüne neden olan dinci katilleri Suriye’ye yollayarak, destekleyerek, silah vererek bu ölümlerin ortağı oldu.

Hem de ABD, İsrail, Suudi Arabistan gibi gerici kralcı rejimlerle işbirliği yaparak.

Hak, hukuk, adalet AKP ile ayaklar altına alındı.

Yolsuzluk, hırsızlık, yağma AKP ile tavan yaptı.

Çünkü AKP gericiydi, işbirlikçiydi ve emek düşmanıydı. Çünkü AKP gökten inmedi, yerden bitmedi, bizzat AKP’den önce de sonra da sürecek olan bu lanet ücretli kölelik düzeninin, sermaye iktidarının, emperyalist sistemin doğrudan sonucu ve meşru çocuğuydu.

AKP’ye kızalım, AKP’ye vuralım, AKP’den hesap soralım!

Ancak yetmez. Yeni AKP’ler, başka AKP’ler, benzer AKP’ler niye gelmesin ki? Bugün Berkinler’i katleden bir düzenin suçlarını AKP’ye atarak kendimizi kurtarırsak yazıklar olsun bize. Yarın benzer biçimde başka gençlerin yaşamları da gidecekse eğer, gericiliğin, işbirlikçiliğin, insan ve emek düşmanlığının kaynağını iyi görmemiz gerekir.

Yarın AKP gidebilir, Tayyip Erdoğan koltuğundan olabilir, AKP kadroları banka hesaplarındaki paralarıyla yeni bir yaşam kurarlar. Berkinler'in hesabı, AKP’nin gidip gitmesinden ibaret sayılabilir mi?

Berkinler, AKP iktidarında temsil edilen bir zihniyetin sonucu katledildiler. Bu zihniyet, haramileri saltanat yapan, bizzat sermaye düzenidir. Bu ülkenin komünistleri, Berkinler'in vasiyetini okurken bunu anlıyorlar.

Bu düzeni değiştirmezsek, bu düzeni alaşağı etmeden, AKP iktidarı tarafından ve zamanında koltukları dolduranlardan hesap sorulacağını zannediyor muyuz?

Bakınız Mehmet Ağarlar’a, Tansu Çillerler’e, Kenan Evrenler’e, Denizler’in idamına evet oyu veren dönemin milletvekillerine, Süleyman Demirel’e...

Bunlardan hesap soruldu mu?

Hükümetler değişir, bir gelir, biri gider. Biri sağdan, biri soldan. Bu tahterevalli işte hep böyle bir aşağı bir yukarıdır.

Biz yoksak eğer, biz işimizi yapmazsak...