Zorunlu Deprem Sigortası'nda tarife ve teminat miktarları değişti

Zorunlu Deprem Sigortası'nda tarife ve teminat miktarları değişti

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Meskenler için verilecek azami teminat 320 bin TL'ye yükseltildi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Zorunlu Deprem Sigortası tarifelerinde ve teminat tutarlarında değişiklik yapıldı.

Asgari primi tutarının risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 140 TL, 120 TL, 90 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 40 TL’den az olamayacağı hükme bağlandı.

Yeni tebliğde ayrıca 268 bin lira olan meskenler için azami teminat tutarı da 320 bin liraya çıkarıldı.

Yeni tebliğde yapı tarzı sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri de şöyle belirlendi:

Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2021-31/12/2021” ibaresi “1/1/2021-31/12/2022” olarak değiştirildi.

Tebliğe eklenen geçici madde ise şöyle:

"Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihinden önce akdedilen ve teminat başlangıç tarihi 1/1/2022 ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, prime ilişkin herhangi bir işlem yapılmaksızın bu Tebliğ kapsamındaki teminatlara tabidir.”

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğde, tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı'nın yürüteceği ifade edildi.

Tebliğde, prim tutarları, teminat miktarı ve sigorta hesabına esas metrekare bedelleri ile ilgili kararlar 1 Ocak 2022'de, diğer değişikliklerin ise yayım tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.