Zafer Aydın: İntihar bireysel bir eylem ama bu tip bir davranışa yönlendiren toplumsal koşullar

Araştırmacı yazar Zafer Aydın ile son dönem ciddi bir artıl gösteren işçi intiharları üzerine konuştuk.27-04-2019 12:50

Özgür Yılmaz - @ozguryilmaz344

Son dönem ciddi bir artış gösteren işçi intiharlarına dair araştırmacı yazar Zafer Aydın ile görüştük. Aydın, intiharları işçilerin çaresizliğinin bir boyutu olarak yorumladı. 

İleri: Öncelikle son dönem işçi intiharlarında ciddi bir artış olduğunu söyleyebiliriz. 2017 yılında yüzde 300 oranında bir artış göstererek 89’a, 2018 eylül ayına kadar 59 ve 2018 eylül ayından günümüze kadar da 67 işçi intihar etti ya da girişiminde bulundu. Bu artışın temel sebebi ne olabilir? 

'İNTİHAR BİREYSEL BİR EYLEM AMA İNSANI BU TİP DAVRANIŞA YÖNLENDİREN TOPLUMSAL KOŞULLAR'

Zafer Aydın: İşçi intiharlarındaki dikkat çekici artış, toplumsal yaşamda işçilerin ne denli yalnızlaştığının, çaresiz ve savunmasız olduğunun acı bir göstergesi. İntihar bireysel bir eylem, ama insanı bu tip davranışa yönlendiren esas olarak toplumsal koşullar. Siyasal iktidarların neo liberal iktisadi politika tercihleri işçilere  düşük ücretlerle, uzun çalışma saatleri içinde, güvencesiz, sendikasız,  sürekli bir gelecek endişesi taşıyarak, yarın ne olacağım kaygısı altında çalışmayı dayatıyor.  Bu dayatmaya karşı örgütlü bir karşı koyuş sergilenemeyince, içinde bulunulan koşulların değişme ihtimali olmadığı inancı yaygınlaştıkça, kuşatılmışlık, çaresizlik  duygusu  büyüdükçe işçiler arasında intihar “bireysel bir kurtuluş eylemi” olarak gündeme geliyor.

İşçi intiharları, dayatılan çalışma koşullarının ürünü ve sonucu olduğu için geniş tanımıyla bir iş cinayetidir. Diğer iş cinayetleri gibi, işçi intiharları da büyüyen servetin, artan zengiliklerin ne pahasına olduğunu da açık bir biçimde ortaya koymakta.

İleri: İşçi intiharlarının nedenlerini yorumlamakta farklı yaklaşımlar söz konusu. Sizce işçiler neden intiharı bir yöntem olarak kullanıyor? İşçi intiharlarının önüne nasıl geçilebilir? Sendikal mücadelenin bu noktadaki önemi nedir? 

'İŞÇİ İNTİHARLARININ SENDİKAL ÖRGÜTLENMENİN ZAYIFLIĞI, SENDİKALARIN MİSYONLARINDAN UZAKLAŞTIĞI BİR ORTAMDA ARTIYOR'

Zafer Aydın: İşçi intiharlarının, sendikal örgütlenmenin zayıfladığı, sendikaların misyonlarından uzaklaştığı bir ortamda artması tesadüf değil, iki olgu arasındaki bağa işaret ediyor.  Bugün sendikalar işçilerin çalışma ve yaşama koşullarını değiştirme aracı görevini yerine getirmiyor.  Neredeyse bütün faaliyetleri üyeleri için toplu iş sözleşmesi imzalamaktan ibaret. Dayanışma, örgütlenme sendikaların gündeminden tamamen düşmüş durumda. Sendikalar, işçilerin  dayanışma ve mücadele örgütü olarak misyonuna uygun davranmadıkça, işçilere dayatılan koşulların değiştirilmesi için örgütlü bir itiraz merkezi, başı sıkışan işçi için tutulacak bir el, sığınılacak bir saçak altı olmadıkça işçi intiharlarının durmasını, yavaşlamasını beklemek zor.  İşçi intiharları, gidenin kalana bir mesajıysa, bu mesajın adresi siyasal iktidar ve sendikalardır. Artan işçi intiharları, mesajın muhataplara ulaştırılmasının ne kadar acil bir görev olduğunu gözler önüne seriyor.