Yük vatandaşın omuzlarında: Şirketler sigorta yapmadı, doktorlar riskli ameliyatları durdurdu

Doktor sigortalarındaki primi düşük bulan şirketlerin sigorta yapmaması üzerine, doktorların "riskli ameliyatları" durdurduğu öğrenildi.21-08-2017 09:05

Doktor sigortalarındaki primi düşük bulan şirketlerin sigorta yapmaması üzerine doktorların, tazminat talepleri karşısında güvencesiz kaldıkları gerekçesiyle "riskli ameliyatları" durdurduğu öğrenildi.

Sigortacılar, doktor sigortası primlerinin tazminatları karşılamaya yetmediği ve zarar ettikleri gerekçesiyle ya doktor sorumluluk sigortasını satmaktan kaçınıyor, ya da doktor sorumluluk sigortasının yanında başka sigorta ürünlerini şart koşuyor. Gelinen noktada da Hazine tarafından belirlenen primler üzerinden sigorta yaptıramayan doktorların riskli ameliyatları ertelediği, piyasacı sağlık sisteminin yükünün yine vatandaşın omuzlarına yüklendiği öğrenildi.

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın köşe yazısında aktardığı uygulamaya göre; 2010 yılında uygulamaya giren yasa ile tüm hekimlere, mesleki faaliyetleri sırasında, hastalarına verecekleri zararlara karşı ‘Tıbbi Kötü Uygulama Sorumluluk Sigortası’, bilinen adıyla da ‘doktor sorumluluk sigortası’ yaptırma zorunluluğu getirildi. Devlette, özel hastanede ya da serbest çalışan tüm doktorlar ile diş hekimleri; hastanın hayatını kaybetmesi ya da sakat kalması sonucu kendilerinden talep edilecek maddi-manevi tazminat taleplerine karşı sigortalanıyor. Sigorta zorunlu olduğundan, hem primler hem de teminatlar Hazine tarafından belirleniyor.

Sigorta kapsamında doktorlar, uzmanlık alanlarına göre 4 farklı risk grubuna ayrılıyor. Buna göre de doktorların ödeyecekleri primler yıllık 150 lira ile 750 lira arasında değişiyor.

Noyan Doğan'ın "Riskli ameliyatlar durdu" başlıkla köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:

Doktor sigortasında kaos yaşanıyor. 7 yıldır fiyatların artmadığından şikâyet eden sigortacılar, primin tazminatları karşılamaya yetmediğini ve zarar ettiklerini söylüyor. Kimi şirketler ise doktor sorumluluk sigortasını satmaktan kaçınıyor. Sigorta yaptıramayan ve tazminat talepleri karşısında güvencesiz kalan doktorlar ise riskli ameliyatlarını erteliyor.

Bir süredir trafik sigortasında yaşanan kaosun benzeri şu sıralar hekim sorumluluk sigortasında yaşanıyor. Gerekçe aynı; alınan primin, tazminatları karşılamaya yetmemesi ve sigortacıların zarar etmesi. Kaos öyle boyuta geldi ki, sigorta yaptıramamaktan şikayet eden doktorlar, özellikle riskli ameliyatlarını ertelemeye bile başladı. 2010 yılında uygulamaya giren yasa ile tüm hekimlere, mesleki faaliyetleri sırasında, hastalarına verecekleri zararlara karşı ‘Tıbbi Kötü Uygulama Sorumluluk Sigortası’, halk arasında bilinen adıyla da ‘doktor sorumluluk sigortası’ yaptırma zorunluluğu getirildi. 7 yıldır da ister kamu ister özel hastane isterse de serbest çalışsın tüm doktorlar ile diş hekimleri; hastanın vefatı ya da sakat kalması sonucu kendilerinden talep edilecek maddi-manevi tazminat taleplerine karşı sigortalanıyor. Sigorta zorunlu olduğundan, hem primler hem de teminatlar Hazine tarafından belirleniyor. Şunun da belirteyim, doktorlar nasıl sigorta yaptırmak zorunda ise sigorta şirketleri de hekim sorumluluk sigortasını satmak zorunda.

Sigorta kapsamında doktorlar, uzmanlık alanlarına göre 4 farklı risk grubuna ayrılıyor. Buna göre de doktorların ödeyecekleri primler yıllık 150 lira ile 750 lira arasında değişirken; doktorların, hastalarına verecekleri zararlar karşısında sigorta şirketlerinin ödeyeceği tazminatlar da vaka başına 200 bin lira ile 800 bin lira arasında değişiyor.

Sorun ise, hekim sorumluluk sigortasında tazminat limitlerinin her yıl artmasına, sigortacıların doktor hatalarından dolayı ödediği tazminatların ciddi boyutlara ulaşmasına rağmen sigorta primlerinin 7 yıldır hiç değişmemesi. 2016 yılında ise sigortacılar, doktor sorumluluk sigortasında 30,3 milyon zarar açıkladı. Zarardan daha da büyük sorun, sigortanın yapısı gereği tüm tazminatların mahkemeler sonucu ödenmesi. Doktor hatası için önce taraflar dava açıyor, hatanın tespiti yapılıyor sonra mahkeme tazminata hükmediyor. Bu süreç ise 3-4 yıl sürüyor. Bu süre zarfında da sigortacılar, ödeyecekleri tazminat için karşılık ayırıyor ve dava bittiğinde tüm masraflarla birlikte tazminatı ödüyor. Bugün için doktor sorumluluk sigortasında ödenen hasarlar az olmakla birlikte sigortacıların sadece 2016 yılı için ödeyeceği tazminat 367.4 milyon liraya ulaşmış durumda. Sigorta uygulaması başladığından bu yana sigortacılar, 7 yılda doktorlardan 338.2 milyon lira prim toplamalarına rağmen 1 milyar TL’nin üzerinde de hasar ödemesi ile karşı karşıya kaldı.

DOKTORLAR AYAĞA KALKTI

İşte, bugün doktor sorumluluk sigortasında yaşanan kaosun temel nedeni bu. Gelinen noktada doktorlar sigorta yaptıramamaktan, yaptırsalar bile sigorta şirketlerinin doktor sorumluluk sigortasının yanında başka sigorta ürünlerini şart koştuklarından yakınarak, riskli ameliyatları ertelemek zorunda kaldıklarından şikayet ediyor. Hazine’den bekledikleri prim artışını bu sene de alamayan sigortacılar ise sadece bir doktorun yaptığı hatadan dolayı 700 bin dolara yakın tazminat ödediklerini, buna karşın primlerin 7 yıldır hiç artmadığını ve hekim sigortasında zararın artık katlanılamayacak hale geldiğini söylüyor.