YSK'den baro seçimlerinin engellenmesine açık kapı

YSK, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının karar alması durumunda baro seçimlerinin yapılamayacağına, siyasi parti kongrelerinin yapılmasında ise bir sakınca olmadığına hükmetti.03-10-2020 00:07

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının karar alması durumunda baro seçimlerinin yapılamayacağına, siyasi parti kongrelerinin yapılmasında ise bir sakınca olmadığına hükmetti.

Osmangazi 1. İlçe Seçim Kurulu, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı son genelgeyle, bugünden itibaren sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin 1 Aralık'a kadar ertelendiğini hatırlatarak söz konusu tarihlerde siyasi parti kongreleri ve baro seçimlerinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin YSK'den görüş istedi.

SİYASİ PARTİ KONGRELERİ YAPILABİLECEK

YSK'nin 2 Ekim 2020 tarihli kurul kararlarında şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığının Koronavirüs Ek Tedbirleri konulu 02/10/2020 tarihli, 16230 sayılı Genelgesi uyarınca, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin 2 Ekim 2020 tarihinden 1 Aralık 2020 tarihine kadar ertelenmesi gerektiği belirtildiğinden, anılan tarihler arasında siyasi parti kongreleri ve baro seçimlerinin yapılıp yapılamayacağı hususunda görüş bildirilmesinin istenilmesi üzerine; ilgi (b)’de kayıtlı Kurulumuzun kararı ile;

İl/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulunun karar alması durumunda baro seçimlerinin yapılamayacağına, Siyasi partilerin kongrelerinin yapılmasında sakınca bulunmadığına, karar verilmiştir."

İSTANBUL BAROSU SEÇİMLERİ DE ERTELENDİ

YSK'nin baro seçimlerinin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulları'nın karar alması durumunda yapılamayacağını işaret etmesinin ardından, İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu şahsi Twitter hesabından, İlçe Seçim Kurulu'nun baroyu arayarak seçimlerin ertelendiğini tebliğ ettiğini duyurdu. 

Durakoğlu, "Saat şu an 23.11... Biraz önce İlçe Seçim Kurulu erteleme kararını tebliğ etmek üzere, Baroyu aradı" paylaşımını yaptı.

TEBLİĞ GELMEDEN 'ERKEN' DUYURU TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan, Baro'nun 22.47'de attığı tweet'te henüz resmi tebliğ gelmeden "erteleme" kararını duyurmuş olması hukukçular arasında tepkiye neden oldu

ANKARA BAROSU SEÇİMLERİN ERTELENMESİ KARARINA DAVA AÇTI

Ankara Barosu, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı baro seçimlerinin 1 Aralık'a ertelenmesi kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açtı.

Yaklaşan Türkiye Barolar Birliği (TBB) seçimlerinin ve çoklu baro yasasının düşünüldüğünde alınan kararın neye hizmet ettiğini anlamanın çok da zor olmadığına dikkat çekilen açıklamada, ""Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı’nın yürütmesinin durdurulması talebiyle dava açtığımızı kamuoyuna duyururuz" denildi.

Açıklamada, "Baroların Genel Kurul resmi süreçlerinin başlamasından bir gün önce, Sağlık Bakanlığı’nın yazısı üzerine alındığı belirtilen İçişleri Bakanlığı’nın 02.10.2020 tarihli ‘tavsiye’ genelgesiyle, Ankara Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, 02.10.2020 tarih, 2020/76 sayılı kararıyla açıkça yasaya aykırı olarak kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin genel kurullarının 01.12.2020 tarihine kadar ertelenmesine karar vermiştir" ifadeleri kullanıldı.

Baro Genel Kurullarının yalnızca usullerinin değil tarihlerinin de yasayla belirlendiğinin belirtildiği açıklamada, "1136 sayılı kanunun 82. Maddesi düzenlemesi açıktır. Yasal hüküm, önce tavsiye genelgesi ile, akabinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla çiğnenmiştir" denildi.

'HIFZISSIHHA KURULLARI GENEL KURUL ERTELEYEMEZ'

Hıfzıssıhha Kurulları'nın genel kurul erteleme yetkisinin bulunmadığına işaret edilen açıklamada, "Covid-19 Salgını’nın Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 2. maddesinde de kamu kurumları genel kurullarının sayılmadığı ifade edilen açıklamada "Ayrıca ve açıkça öngörülmedikçe, yorum yapmak suretiyle genel kurala istisna getirilemez" ifadelerine yer verildi.

Ankara Barosu'nun açıklamasının devamı ise şu şekilde:

"Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının açıklandığı tarih olan 10 Mart’tan bu yana aradan geçen 206 günde; baroları parçalama kanunlarından düğünlere, siyasi partilerin kongrelerinden mitinglere ve açılışlara kadar hiçbir 'etkinliğin' ertelenmediği ülkemizde baro seçimlerinin ertelenmesi; tüm ideolojik duruşlardan bağımsız olarak, seçimde oy verme hakkına sahip bütün avukatların iradelerine teker teker ipotek koyulması anlamına gelmektedir.

Çoklu baro yasası ve yaklaşan TBB Genel Kurulu düşünüldüğünde hak arama hürriyetimizi sınırlayarak baroların genel kurullarından bir gün önce alınan bu kararın hangi saikle alındığını ve neye hizmet ettiğini anlamak çok da zor değildir.

Bu yasadışı müdahaleye sessiz kalmayacağımızı, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı’nın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açtığımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."

'KARAR HUKUK DIŞIDIR'

İstanbul Barosu'nun 2020 Genel Kurulu'nda Çağdaş Avukatlar Grubu'nun başkan adayı olan Avukat Ata Yazıcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kararı; hukuk dışı, siyasi ve keyfi olarak değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Baro genel kurullarının İçişleri Bakanlığının bir genelgesine dayanılarak İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından ertelenmesi hukuk dışı, keyfi ve siyasi bir karardır. Hukuk dışıdır; çünkü baro genel kurullarının iki yılda bir Ekim ayının başında yapılması yasal bir zorunluktur.

Bu yasal düzenleme bir kurul kararı ile ortadan kaldırılamaz, genelge yasanın üzerine çıkamaz. Keyfidir; çünkü bu kararın alındığı aynı gün Yüksek Seçim Kurulu anılan genelge uyarınca baro genel kurullarının yapılamayacağına; siyasi parti genel kurullarının ise yapılabileceğine karar vermiştir. Avukatlara bulaşmasından endişe edilen virüsün siyasi parti mensuplarına ilişmemesi söz konusu olmayacağına göre; bu kararın keyfi olduğu çok açıktır.

Siyasidir; çünkü maksadın henüz kurulamayan ‘çoklu’ baroların kurulabilmesi için zaman kazanma, TBB’nin delege yapısının bu yolla değiştirilmeye çalışılması ve Feyzioğlu’nun koltuğunun korunması operasyonudur."