Yordam Kitap’tan devrimin yüzüncü yılına armağan

İleri Haber yazarları Metin Çulhaoğlu, Erkin Özalp ve Haluk Yurtsever’in de aralarında olduğu on dokuz yazarın kolektif emeğiyle hazırlanan 100. Yılında Ekim Devrimi, devrimin yıldönümünde 7 Kasım 2017 tarihinde Yordam Kitap’tan çıkıyor.04-11-2017 09:59

Gökhan Atılgan’ın hazırladığı ve on dokuz yazarın kolektif emeğinin ürünü olan 100. Yılında Ekim Devrimi, devrimin yıldönümünde tam 7 Kasım 2017 tarihinde Yordam Kitap’tan çıkıyor.

Ekim Devrimi'nin ruhuna uygun olarak kolektif ve enternasyonalist bir karakter taşıyan kitap, 100 yıl aradan sonra, devlet ve demokrasi sorunundan sanat ve edebiyata, Ekim’in dünyanın dört bir yanında yarattığı etkilerden Anadolu’nun aynasında yaşananlara, ayaklanmanın kendisinden günümüze etkilerine kadar çok farklı yönleriyle devrimi ele alıyor. 

100. Yılında Ekim Devrimi, Nâzım Hikmet’in "Kışlık Saray" ve Sergey Yesenin’in "Anı" şiirlerinin yer aldığı "Başlangıç Nağmeleri" ile açılıyor: “Bir şafak vakti karanlığın kenarından / karlı çizmelerini onlar / mermer merdivenlere bastıkları zaman…”

Ardından "Bu Cihanı Baştan Başa" başlığını taşıyan birinci bölümde, tarih, siyaset ve toplum bilim yazınının üç keskin kalemi, Ekim’in ışığında dünyayı tarıyorlar: Ünlü İngiliz tarihçi Edward Hallett Carr “Rus Devrimi ve Batı”, Bağımlılık Okulu’nun kurucularından sosyal bilimci Samir Amin “Kuzey’den Güney’e Devrim”, Ortadoğu ve Asya üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Marksist yazar Vijay Prashad ise “Üçüncü Dünyanın Özlemlerinin Aynası Olarak Ekim Devrimi” makaleleriyle katkıda bulunuyor bu bölüme.

"Tarihsel Süreçler İçinde" başlığını taşıyan ikinci bölümde, sırasıyla İrfan Habib, August H. Nimtz ve Neil Faulkner’ın yazıları yer alıyor. Uluslararası Marksizmin bu üç üretken kalemi, 1917 Rusya’sında Ekim Devrimine giden yola, kızıl Ekim'in ikinci bir Paris Komünü olup olmadığına ve Bolşeviklerin iktidara giden yoluna bakıyorlar.

Üçüncü bölüm, "Devlet ile Demokrasi Arasında" başlığını taşıyor. Sırasıyla Cem Eroğul, Marian Sawer, Metin Çulhaoğlu ve Erkin Özalp’in yazılarının yer aldığı bu bölümde; Eroğul, “Ekim Devrimi ve Devlet Sorunu”nu; Sawer, “Devlet ve Devrim’in Doğuşu”nu; Çulhaoğlu, “Bolşevik Devrimin Demokrasiyle İmtihanı”nı; Özalp, “Ekim Devrimi Işığında Toplumsal Devrim ve Halk Katılımı”nı irdeliyor.

Kitabın dördüncü bölümünde sıra bu topraklara geliyor. "Anadolu’nun Aynasında" başlığını taşıyan bölümde, Emel Akal’ın “Anadolu ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde Esen Ekim Devrimi Rüzgârları” ve Gökhan Atılgan’ın “Ekim ve Devrim Kuramları: Türkiye’deki İzdüşümler” makaleleri yer alıyor.

"Sanat ve Edebiyat El Ele" başlıklı beşinci bölümün yazarları ise Yeşim Dinçer ve Turgay Fişekçi. Dinçer, “Devrim ile Sanatın Yoldaşlığı”nı tartışırken; Fişekçi, “Ekim Devrimi Yıllarında Edebiyata Genel Bir Bakış” atıyor.  

100. Yılında Ekim Devrimi’nin altıncı ve son bölümü "Geriye Dönüp Baktığımızda" başlığını taşıyor. Bu bölümde Korkut Boratav, Tamas Krausz, Mehmet Yetiş, Gamze Yücesan-Özdemir ve Haluk Yurtsever’in makaleleri yer alıyor. Hocaların hocası Boratav’ın “Ekim Devrimini Anarken” başlıklı yazısının ardından, Krausz “Yüz Yıl, Yüz Mesaj, Yetiş ise Genç Gramsci ve Ekim Devrimi” makaleleriyle katkıda bulunuyor kitaba. Kitap, Yücesan-Özdemir’in “Ekim Devriminde Kadın: Özgür, Yurttaş, Yoldaş ve Yurtsever’in Ekim Devrimi Dünyayı Nasıl Değiştirdi?” makaleleriyle son buluyor.