Yoksuluz, yoksulsunuz, yoksullar!30-06-2021 02:37

Mustafa Özer 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020 yılına ilişkin “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması” (GYKA) sonuçları bir kere daha gösterdi ki, Türkiye giderek daha fazla yoksullaşan bir ülke haline geliyor. Ne yazık ki, artan yoksullaşmadan toplumun her kesimi, doğulusu batılısı, eğitimlisi eğitimsizi, yaşlısı genci ve kadını erkeği kendine düşen payı alıyor. Buna karşılık bir eli yağda bir eli balda olan, el parası ve inşaata dayalı hızla köşe dönme politikalarından nemalanan bir kesim ise “semirmeye”, “obezleşmeye” devam ediyor! Bu yazımızda, GYKA sonuçlarını kullanarak artan yoksullaşmayı çeşitli boyutlarıyla ele almaya çalışacağız. Konuyu daha anlaşılabilir kılabilmek için, yazımızı birkaç soru-cevap ile devam ettirelim.

Yazının devamı için tıklayınız