Yine... Yeniden Küba!21-07-2021 00:49

Levent Turhan Gümüş

Bundan altmış küsur yıl önce, “Ulusal Kurtuluş Hareketleri Çağı”na damgasını vuran bir devrim gerçekleşti. Bir zamanlar İspanyollara karşı bağımsızlık savaşı yürütmüş mambi’leri (1) gerilla’ya dönüştüren 26 Temmuz Hareketi’nin zaferiyle birlikte mazlum halkların yazgısı sonsuza kadar değişti. (2)

Elbette Küba’nın öncesinde, dünyanın başka coğrafyalarında emperyalizme karşı zafer kazanmış birçok kurtuluş mücadelesi vardı. Bir Çin Devrimi vardı örneğin, Fransız ve Amerikan emperyalistlerini bozguna uğratan bir Vietnam Devrimi vardı ama hiçbirinin etkisi Küba Devrimi kadar sarsıcı olmadı.

Yazının devamı için tıklayınız