Yıllardır usulsüzlük uyarısı yapılıyor: Haseki Hamamı’nın kirası feshedilmeli

Mevzuata aykırı bir şekilde kiralanan ve feshi istenen Haseki Hamamı için Sayıştay’ın usulsüzlük uyarısı senelerdir dikkate alınmıyor. Çivi dahi çakılmasının yasak olduğu bölge çay bahçesi ve tuvalet olarak kullanılıyor.04-10-2021 09:32

Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve ‘Restore Et-İşlet-Devret’ modeliyle ihalesi gerçekleştirilen Haseki Hamamı için Sayıştay’ın usulsüzlük uyarısı senelerdir dikkate alınmıyor.

İstanbul’da Ayasofya ile Sultanahmet Camii arasında yer alan tarihi Haseki Hamamı için 2008 yılında Haseki Turizm Sağlık İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şirketi ile İstanbul Vakıflar 1’inci Bölge Müdürlüğü arasında ‘Restore et-İşlet-Devret’ modeliyle sözleşme imzalandı.

Restorasyon çalışmaları devam ederken, hamamın yer aldığı 59 ada 1 parselin kuzeybatı cephesinde belediye mülkiyetinde yer alan alanda ana beden duvar temeli, özgün drenaj kanalları ve havalandırma bacaları tespit edildi. Tespitin ardından, onarım ve denetiminin yapılabilmesi için söz konusu bölgenin de ana restorasyon işinin yapıldığı parsele dâhil edilmesi, 4 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun görüldü. Böylece söz konusu alan da 2011 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, Vakıflar Müdürlüğü’ne devredildi.

ÇİVİ DAHİ ÇAKILMASI YASAK

Diken’den Altan Sancar’ın haberine göre; devrin hemen ardından ise çivi dahi çakılması yasak söz konusu bölgenin çay bahçesi ve tuvalet olarak kullanılması için yüklenici firmayla sözleşme imzalandı.

Sayıştay’ın raporlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi devir amacına uygun olmayan bu sözleşmenin feshedilmesi ve ticari faaliyetin sonlandırılması için defalarca Vakıflar Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu. Ancak başvurular sonuçsuz bırakıldı.

Söz konusu bölgede kafe ve restoran yapılmasına yönelik fonksiyon projesi de 4 Numaralı Koruma Kurulu tarafından reddedildi. Kurul tarafından farklı tarihlerde yapılan denetimlerde ise ret kararının uygulanmadığı, ticari faaliyetlerin devam ettiği ve Vakıflar Müdürlüğü’nün gereken işlemleri yapmadığı tespiti yapıldı.

Sayıştay’ın denetim raporlarında da usulsüzlüklere dikkat çekilerek, “Mevzuata aykırı olduğundan kira sözleşmesinin feshi gerekmektedir” dendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin başvuruları, 4 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararları ve Sayıştay’ın raporlarına rağmen işletme bugün de ticari faaliyetlerine devam ediyor.

Linkedin adlı sosyal medya hesabında yer alan bilgilere göre Haseki Turizm Sağlık İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şirketi’nin ortağı Zadeler İnşaat’ın sahibi aileden Nihat Katipzadeler ve Oğuz Katipzadeler şirketin yöneticilerinden.

Zadeler İnşaat uzun yıllardır Suudi Arabistan’da çeşitli ticari faaliyetlerde bulunuyor. Şirketin en önemli ismi Nejdet Katipzadeler Arabistan’da Cidde Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen etkinliklere katılıyor.