Yılın ilk üç ayında 483 çocuk cinsel istismara uğradı

Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından yayımlanan raporlarda, cinsel istismara uğrayan çocuk sayısındaki artış ortaya çıktı.26-04-2019 08:41

Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından yayımlanan raporlarda, cinsel istismara uğrayan çocuk sayısındaki artış ortaya çıktı.

Söz konusu raporlarda sadece yılın ilk üç ayında ve soruşturma aşaması ile sınırlı olmak üzere cinsel istismar mağduru olarak 83’ü 12 yaşın altında toplamda 483 çocuk, aile içi şiddet ve akran zorbalığı suçları da dahil olmak üzere 65’i 12 yaşın altında 568 çocuk yaralama suçu mağduru olarak ceza adalet sisteminin içerisine girmek zorunda kaldığı bilgilerine yer verildi. 

Cinsel istismara uğrayan çocuk sayısı geçen yıl 122’yi buldu. 2019 ilk üç ayında 154’e yükseldi. Bu çocuklardan 72’sinin15 yaş altı olması dikkat çekti.  Cinsel istismar mağduru çocuk sayısı ise 689’u buldu. Bu çocukların 129’unun 12 yaş altında olması durumun vahametini gözler önüne serdi. Yaralamadan mağdur olan 968 çocuğun 168’ini 12 yaşın altındaki çocuklar oluşturdu. 

Cumhuriyet'ten Şeyma Paşayiğit'in haberine göre, baro tarafından “Çocukların suçtan korunması, suça sürüklenmekten korunması, ayrımcılığa uğramaksızın her türlü temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması, cinsel şiddet ve sömürüden, her türlü ihmal ve istismardan korunması öncelikle devletlerin yükümlülüğü altındadır” ifadeleriyle devletin çocukları suçtan korumadaki görevleri anımsatıldı.