Yerlilik ve millilik02-12-2017 01:21

Öyle olgular vardır ki bunların teorisi geliştirilir, geliştirilmiştir.

Örneğin, bir üretim tarzı olarak kapitalizm böyle bir olgudur. Özellikleri, dayandığı temeller, hareket yasaları vb. teorik bir çerçeveye oturtulmuş, bu çerçeve zamanla güncelleştirilerek daha ileriye taşınmıştır. 

Bu düzlemde bakıldığında kapitalizmin teorisi olur da yerlisi ve millisi olmaz. Belirli bir ülkenin kapitalizminde yerli ve milli gibi görünen ne varsa aslında evrensel olanın kendini ortaya koyduğu biçimlerdir.

***

Yazının devamın okumak için tıklayın.