'Yerli üretim, teknolojiye destek ve ulusal güvenlik' için Sanayileşme İcra Komitesi kuruldu

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile “Sanayileşme İcra Komitesi (SAİK)” adıyla yeni bir yapı kuruldu. Komiteye başkanlığı da Cumhurbaşkanı yapacak.15-10-2020 09:37

“Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin kamu alımları dahil farklı yollarla geliştirilmesini sağlamak, üreticilerin yatırım, üretim ve finansman süreçlerini kolaylaştırmak ve rekabetçiliklerini artırmak” amacıyla kurulduğu söylenen SAİK, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Ticaret Bakanı ile Strateji ve Bütçe Başkanı’ndan oluşacak.

KÖİ SÖZLEŞMELERİNDE SÖZ SAHİBİ

Komite, kamu özel işbirliği (KÖİ) sözleşmelerinde de söz sahibi olurken, “ülke için kritik öneme sahip şirketlerin ortaklık yapılarında, yurtiçi üretimin sürekliliğini ve ulusal güvenliği riske atabilecek değişikliklere ilişkin yapılacak işlemler konusunda” da karar alacak.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre,  komite, “imalat sanayii firmalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi, gerektiğinde şirket birleşmelerinin özendirilmesi, verimliliği artıracak politikaların tasarlanması ve ürün çeşitliliğinin artırılması için kamu uygulamalarını yönlendirici” kararlar alabilecek. Harcamalar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödeneklerle karşılanacak.