Yeni müfredattaki cemevi tanımına Alevilerden tepki

Milli Eğitim Bakanlığı’nca açıklanan yeni müfredatta cemevlerinin “ayini cem erkânının yapıldığı yer” olarak tanımlanmasına Aleviler "hukuka ve inanç özgürlüğüne aykırı" diyerek tepki gösterdi.23-01-2018 10:51

Milli Eğitim Bakanlığı’nca açıklanan yeni müfredatta cemevleri “ayini cem erkânının yapıldığı yer” ve “yol, âdap ve erkân yeri” olarak tanımlandı. Aleviler, AİHM tarafından da ibadethane olarak tanımlanan cemevlerinin müfredatta yok sayılmasının hukuka ve inanç özgürlüğüne aykırı olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in aktardığına göre; Alevi Bektaşi Federasyonu’nun eski Başkanı Fevzi Gümüş, MEB’in yayınladığı 2018-19 müfredatındaki din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin yıllardır Alevileri yok sayan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görüşlerine dayanılarak yapıldığını açıkladı. "Diyanet’in hazırladığı müfredat ancak bu kadar olur" diye konuşan Gümüş, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Aleviler din kültürü ahlak bilgisi dersinin zorunlu olmaktan çıkarılmasını hatta tamamen kaldırılmasından yanadır. Zorunlu din dersinin kaldırılması ülkemizin yürürlükteki anayasasında yazan laiklik ilkesine de uygundur. Aleviler haklarını alan eşit yurttaş olana kadar mücadele etmeye devam edecektir.”

CUMHURİYET, LAİKLİK, EŞİTLİK, BİLİM, ADALET YOK

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan ise, yeni öğretim programlarında cumhuriyet, laiklik, demokrasi, eşitlik, çocuk hakları, bilim, kadın hakları, adalet ve hukuk konularının yine yer almadığını vurgulayarak, “Bilişim ve teknoloji dersinin ise tamamen yok sayıldığı bir düzenleme yapıldığını görüyoruz. Bilgiye ulaşımda bilişim ve teknoloji dersinin önemi çok büyük iken hem şu an okullarımızda görev yapan öğretmenlerin hem de atama bekleyen bilişim ve teknoloji öğretmenlerinin mağduriyetine yol açacak ve tabii ki öğrencilerimizin eğitim hakkını da fiilen ortadan kaldıracak bir uygulamadır. Atama bekleyen bilişim ve teknoloji öğretmenleri ne olacak? Okullarımızda bulunan bilişim ve teknoloji öğretmenlerinin de hak kayıplarına ve fiilen yok sayılmalarına yol açacaktır” diye konuştu.