Yaykoop’tan döviz açıklaması: Türk Lirası değer, yayıncılık kan kaybediyor 

Yaykoop’tan döviz açıklaması: Türk Lirası değer, yayıncılık kan kaybediyor 

TL’deki değer kaybının yaşamın her alanında yarattığı olumsuzluklardan yayıncılar da etkilendi.  

 İleri Haber

Yayıncılar Kooperatifi (Yaykoop), Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesinin ardından sektörde artan sorunlara dikkat çekmek amacıyla bir açıklama yayınladı. 

Kağıt ithalatından vergilere kadar birçok konuya değinilen açıklamada, AKP’ye dövizin yükselmesine neden olan iktisadi politikalardan vazgeçilmesi çağrısı yapıldı. 

Yaykoop tarafından yapılan açıklama şöyle: 

Kitap ve gazetenin temel hammaddesi olan kâğıt ihtiyacı neredeyse tamamen dışa bağımlı hale gelen yayıncılık sektörü, önce tüm girdilerinin ithal kaleme dönüşmesi, ardından da uygulanan ekonomi politikaları ile Türk Lirası'nın her geçen gün değer kaybetmesi sonucu belirsizlik dolu, zor günler geçiriyor.

Yayıncılar için kitap üretmenin güçlükleri durmaksızın artarken, artık öngörülemeyen maliyetler nedeniyle fiyat belirlemek de neredeyse imkânsız hale gelmiş durumda. Belirlenen fiyatlardaki kur etkisi nedenli sürekli artışsa kitap okurunun alım gücünü eritmekte ve sektörü bir çıkmaza sürüklemekte.

Yazılı kültürün temel taşıyıcısı olan kitabın zaman içindeki yolculuğunda, ülke ekonomisinde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle karşı karşıya kaldığımız bu zorlu süreç, sadece bugünün değil, geleceğin aydınlığına da gölge düşürmektedir.

YAYKOOP olarak, bu kaygımızı politika belirleyiciler, ilgili bakanlık yetkilileri ve tüm okurlarımızla paylaşıyor; en hızlı şekilde bu güçlük ve belirsizlikleri ortadan kaldıracak, akılcı ve doğru adımların atılmasını talep ediyoruz.

Yayım sürecinin temel hammaddesi olan kâğıdın neredeyse tamamının ithal edilmesi, matbaa aşamasında kullanılan tüm araçların ve hammaddelerin döviz bazında fiyatlanması, uluslararası eserlerin telif bedellerinin dövizle ödenmesi, dövizin yükselmesi nedeniyle aynı oranda zamlanan elektrik ve nakliye masrafları; işçilik dışında neredeyse tüm maliyetlerin döviz bazında oluşması, yaşanan Türk Lirası'nın değer kaybetmesi süreciyle birlikte sektörü içinden çıkmakta zorlanacağı bir sürece sokmuştur.

Bu konuda kültür hayatımızın devamını sağlamak için siyasi iktidarın acil önlemler alması gerekmektedir.

Bu önlemler kanımızca:

1) Dövizin yükselmesine neden olan iktisadi politikalardan acilen geri dönülmesi.

2) Kültür hayatımızın devamlılığını sağlamak üzere devletin kâğıt ithalini devlet eliyle yapmak dâhil çok çeşitli sübvanse kanallarını oluşturması.

3) Bugün kâğıt ithalinde uygulanan; kitap kâğıdında %8, Bristol’de %18 KDV uygulamasının acilen sıfırlanması.

4) Kâğıt ithalinde Gümrük Birliği’nden kaynaklanan imtiyazların AB dışındaki ülkelerden yapılan ithalata da uygulanmasıdır.

Ülkemizin içinde bulunduğu durumdan en hızlı şekilde kurtulmasını diliyor, kitabın yolculuğunda adımlarını çok daha büyüteceği aydınlık günlere dair umudumuzu korumak istiyoruz.