Yatay ayrım değil dikey yarılma11-08-2018 00:10

Sola yönelme, solun güçlenmesi ve nihayet devrim, her zaman, nicel anlamda belirli bir çoğunluğun kazanılmasından çok belirli bir niceliğin “başka” bir nicelik karşısında güçlenmesiyle, örgütlenmesiyle ve etkinleşmesiyle ilgili meseleler olmuştur. Diğer bir deyişle kritik nokta, o “başka niceliğin” kazanılmasından çok etkisizleştirilmesi, aşağı yukarı aynı anlama gelmek üzere “nötralize” edilmesidir.

***

Yazının devamı için tıklayınız