Yassıada teklifi Meclis'ten geçti

Yassıada teklifi Meclis'ten geçti. Kabul edilen teklifle, Yüksek Adalet Divanı'nın verdiği tüm kararlar hükümsüz hale getirilecek. Yassıada'da yargılananlara ya da varislerine tazminat hakkı doğacak.23-06-2020 23:27

Yassıada teklifi Meclis’te oybirliği ile kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen teklif ile; 27 Mayıs 1960'tan sonra, Yüksek Adalet Divanı'nın verdiği tüm kararlar hükümsüz hale getirilecek ve Yassıada'da yargılananlara ya da varislerine tazminat hakkı doğacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve 192 milletvekilinin imzasını taşıyan kanun teklifi, 27 Mayıs 1960'tan sonra kurulan Yüksek Adalet Divanı tarafından gerçekleştirilen ve ‘Yassıada yargılamaları' ile dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilirken, teklif, Yüksek Adalet Divanının kullandığı yetkilerin hukuki dayanağını oluşturan ve halen yürürlükte bulunan kanun hükümlerini geçmişe dönük olarak yürürlükten kaldırıyor.

ERDOĞAN TARAFINDAN KOMİSYON KURULACAK

Yassıada yargılananlar ve mirasçıları tarafından zararlarının karşılanması istemiyle yapılacak başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir komisyon kurulacak.

Yassıada'da yargılananların yakınlarına belli bir miktar tazminat ödenmesi öngörülüyor.