Yargıtay emekçinin hak gasbını onayladı: Hasta işçi derhal işten çıkarılacak!

Yargıtay, ağır hastalığa yakalanan işçilerle ilgili önemli bir karar verdi.10-05-2019 09:31

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu, hastalığa yakalanan işçilerle ilgili önemli bir karar verdi. Karara göre işveren, hastalığı tedavi edilemeyecek nitelikte olan ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğu sağlık kurulunca saptanan işçiyi, savunmasını almadan derhal işten çıkarabilecek. 

Yargıtay’ın içtihat oluşturan kararı ile böyle durumlarda “işçiden savunmasını alma” şartı kaldırılmış oldu. İşverene “haklı nedenle fesih” hakkı tanındığı için atılan işçinin tazminat alabilmesi de zor.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğine dair kararının işçiye ulaşmasıyla iş sözleşmesinin derhal sona ereceğine dikkat çekilen kararda, “Bu nedene dayanarak yapılacak fesihlerde ihbar süresine eklenecek 6 haftayı aşan işe devamsızlık halinin yeterli olduğu, bu hakkın kullanımı için başka bir şart öngörülmediğine” işaret edildi.