Yargıtay Başkanı: Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle birlikte yargının denetleme görevi kuvvetlendirilmiştir

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Saray’daki adli yıl açılış töreninde konuştu.02-09-2019 11:56

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Saray’daki adli yıl açılış törenine katıldı.

Birgün'ün haberine göre Cirit, törende açıklamalarda bulundu.

"Hâkimler olarak bizler Türk milletinden aldığımız yargı yetkisini kullanıyoruz" diyen Cirit, "Hukuk ihtiyacı insanlık tarihi kadar eskidir. En gelişmiş hukuk sistemi hakları en çok koruyandır. İyi işleyen bir yargı sistemi ile insan haklarının korunmasının arasında bağ vardır. Kullandığımız kamusal gücün, huzurumuza gelen insanların hayatına ciddi etkileri olmaktadır" dedi.

"Bağımsız yargı yoksa hukuk devletinin varlığından söz edilemez" diyen Cirit, "Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle birlikte yargının denetleme görevi kuvvetlendirilmiştir" iddiasında bulundu.

Cirit, "Yargı Reformu Stratejisi'nde öngörülen 9 amacın gerçekleştirilmesi, adalet sistemimizin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak" dedi.

"Hakimlerin coğrafi teminatının olması, yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi açısından olumlu bir adımdır" diyen Cirit, şöyle konuştu: "Adli yıl açılışlarının halkın huzurunda, tüm tarafların katılımıyla şeffaf ve demokratik şekilde yapılması önemlidir."

"Yargı reformu adalete katkı sağlayacak" iddiasında bulunan Cirit, "Yargı reformunun kısa sürede yasallaşarak ülke gündemine getirilmesini bekliyoruz" dedi. Cirit, şöyle devam etti: "Özellikle yargıya ilişkin konuların şeffaf bir biçimde tartışılması gereklidir. Çatışma ve kavga, toplumsal diyalogun önüne geçerse sorunlar çözümsüz kalır."

"Adli yıl açılışının şeffaf ve demokratik bir şekilde yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum" diyen, "Katılan barolara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Cirit, şöyle devam etti: "Bağımsız yargı ülkemizi ayakta tutan temellerden birisidir. Türk milleti adına kullanılan egemenliğin devlet dışında bir otoriteye bırakılması demokrasinin sonu olur."

"Siyasi bir organ olan Avrupa Birliği, kendisini Türk Anayasa Mahkemesi’nin yerine koymaktadır" diyen Cirit, "AB’nin raporu değersiz bir kâğıt parçasıdır. AB’nin yargıya yapmış olduğu siyasi müdahale girişimi ileride verilmesi muhtemel kararlara gölge düşürülmüştür. Türk Yargı Etiği Belgesi görmezden gelinmiştir" diye konuştu.