İş Göremezlik Geliri Şartı: 'Yaralanacaksan İş Yeri Servisinde Yaralan!'

SGK, iş kazası geçirenlere geçici veya sürekli iş göremezlik geliri bağlıyor. Ancak her kaza iş kazası kabul edilmezken, bazı şartları aranıyor.21-08-2018 10:42

SGK, iş kazalarında yaralananlara, raporlu oldukları dönemde geçici iş göremezlik geliri bağlıyor. Kaza veya meslek hastalığı dolayısıyla meslekte kazanma gücünü yüzde 10 veya daha fazla kaybedenlere sürekli iş göremezlik geliri bağlanıyor. Sürekli iş göremezlik geliri bağlanan kişi ücret alarak çalışmaya devam etse bile parası kesilmiyor. Hem normal ücretini, hem de sürekli iş göremezlik gelirini alıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu açısından önemli olan, yaralanma veya sakatlanmanın iş kazası sonucu ortaya çıkıp çıkmadığı.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre ‘iş kazası’ tanımları şöyle:

‘İŞ YERİ’ KOŞULU

Bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için “iş yerinde” veya "iş yeri olarak kabul edilen yerlerde" meydana gelmesi koşulu aranıyor. Dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi eklentiler ile araçlar "iş yeri" tanımına giriyor.

İşçilerin iş yerinin bahçesinde düşmesi; dinlenme saatinde basketbol oynarken kolunun kırılması; iş yerinde kalp krizi geçirmesi, hatta iş yerinde intihar etmesi iş kazası kabul ediliyor. Ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanıyor.

İŞ YERİNE ZİYARET DE İŞ KAZASI SAYILACAK

İşçinin izinli olduğu gün iş yerini ziyareti sırasında meydana gelen kazada yaralanması da iş kazası kapsamına giriyor.

İŞVEREN GÖREVLENDİRDİ Mİ?

İş yerinin dışında meydana gelen kazalarda, işveren tarafından görevlendirme olup olmadığına veya niteliği gereği işin yapıldığı sırada olup olmadığına bakılıyor. Beyaz eşya servisinde çalışan işçi bakım onarım için gittiği evde kaza geçirirse bu da iş kazası kabul ediliyor.

İşçinin işveren tarafından görevli gönderdiği kentte dinlenme sırasında meydana gelen kaza iş kazası oluyor ama eğlenmek için gittiği yerde çıkan yangında yaralanmak iş kazası sayılmıyor.
İşverenin çalışanlarına tahsis ettiği taşıtta meydana gelen kazalar iş kazası kabul ediliyor. Kendi aracıyla işe giderken iş yerine ait servis aracıyla zincirleme trafik kazasına karışan işçi sakatlandığında iş kazası sayılmıyor. Aynı kazada servisteki iş arkadaşları sakatlanmışsa iş kazası sayılıyor. Hayatını kaybeden işçilerin aileleri, iş kazası sayılmayan durumlarda büyük mağduriyet yaşayabiliyor.

BAĞ-KUR'LULAR DA YARARLANIR

İş kazası dolayısıyla bağlanan geçici veya sürekli iş göremezlik gelirinden BAĞ-KUR'lu sigortalılar da yararlanır. BAĞ-KUR'lular, sahibi ya da ortağı oldukları şirketlere ait iş yerlerinde kaza geçirip rapor aldığında veya sakatlandığında, geçici ya da sürekli iş göremezlik geliri alabilir.

SÜT İZNİNDE KAZA

Çocuğu bir yaşından küçük annelere günün belli saatlerinde verilen süt iznine gidiş geliş sırasında meydana gelen kazalar, iş yeri dışında olmasına rağmen iş kazası kabul ediliyor.

İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

İşçiler (4/a)

Kendi adına bağımsız çalışanlar (esnaf-4/b),

Cezaevi atölyelerinde çalışan tutuklu ve hükümlüler,

Çırak ve stajyerler,

Çalışmaya devam eden vazife malulleri,

İŞKUR'un düzenlediği programlara katılan kursiyerler,

Türk müteahhitlerince yurt dışında çalıştırılan işçiler,

Tarım veya orman işlerinde süresiz olarak çalışanlar,

Ev hizmetlerinde çalışanlar,

İntörn statüsündeki öğrenciler.