Vatandaşın sağlığına kriz 'ertelemesi': Sağlık hizmetleri belgeye bağlanıyor!

AKP'nin neden olduğu ekonomik krizle ilgili inkarı sürerken, vatandaş çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya. Tıbbi cihaz ve malzemelerin fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaş kamu hastanelerinde sağlık hizmeti alamayabilir.09-10-2018 22:01

Kriz nedeniyle hastanelerde temel tıbbi cihaz ve malzemelerin bulunamayabileceği endişesi gerçek oldu.

Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde Genel Cerrahi Anabilim Dalı’na gönderilen bir yazışma metninde, ödenek yetersizliğine bağlı olarak gerekli malzeme ve hizmetin tahsis edilebilmesi için ‘işlemin zorunlu ve acil olduğunun raporla belgelenmesi’ istendi.

GEREKÇE: ZAM

Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan’ın imzasıyla gönderilen yazışma metninde, hastane servisinin gerekli ilaç ve tıbbi malzemeleri temin ettiği firmaların döviz kurundaki artışa bağlı olarak yaptıkları zammın Sağlık Uygulama Tebliği’nin (SUT) üstünde olduğu ve bu süreçte ancak hayati öneme haiz olduğu ‘raporla belirtilen’ malzemelerin alınacağı, geri kalan alımların ise erteleneceği ifade edildi.

İNSAN SAĞLIĞINA ‘ERTELEME’

Yazışmada ayrıca hayati önemde olan işlemlere devam edilmesi, elektif işlemlerin ise ertelenmesi talimatı verildi.

DOKTORLARA TEHDİT

Yazışmada, bahsedilen durumlara uymayan görevliler ‘Hayati Öneme Haiz’ belgesiyle “devleti zarara uğratmak” ve “kamu zararına sebebiyet vermek” suçlamalarıyla tehdit edildi.