Varlık Fonu salgın bahanesiyle denetlenmedi!

Türkiye Varlık Fonu’nun yasal süresini üç aydır geçmesine karşın TBMM’ye sunulmayan denetim raporunun gerekçesi açıklandı. Salgında, bünyesinde bir dizi anlaşma imzalanan fonun Covid-19 gerekçesiyle denetlenemediği bildirildi.05-01-2021 21:33

Son günlerde Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinden devredilen 75 milyon TL ile gündeme gelen Türkiye Varlık Fonu’nun denetimi için her yıl ekim ayında TBMM Başkanlığı’na sunulması gereken denetim raporu üzerinden üç ay geçmiş olmasına rağmen henüz hazırlanmadı. Kamunun en büyük kuruluşlarını bünyesinde bulunduran, başkanlığını AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı Türkiye Varlık Fonu'nun salgın gerekçesiyle denetlenmediği açıklandı.

CHP’li Milletvekili Özgür Özel, fonun denetim sürecinin gecikmesi üzerine yasal mevzuatta ekim ayında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi gereken denetim raporunun yaklaşık 3 ay geçmesine karşın neden gelmediği konusunda TBMM Başkanlığı’na başvurdu.

 Özel’e yanıtı TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç verdi. Bilgiç, salgın hastalığı gerekçe göstererek, “Varlık Fonu denetim raporuna ilişkin süreç, TBMM Başkanlığı’nca yakından takip edilmekte olup, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 2019 yılı denetimi ile ilgili olarak mezkur düzenlemedeki ilk denetim aşaması olan bağımsız denetimin 2020 yılı Ağustos ayı itibarıyla tamamlandığı ancak içinde bulunduğumuz Covid-19 salgınının olumsuz etkileri sebebiyle denetimin ikinci aşaması olan Cumhurbaşkanlığı tarafından görevlendirilecek alanlarında uzman merkezi denetim elemanları tarafından yapılacak denetim sürecinin henüz tamamlanmadığı anlaşılmaktadır” dedi.

'YAPTIRIM YOK'

TBMM Başkanvekili Bilgiç, kanunu ihlal ederek raporları geciktiren yetkililer hakkında herhangi bir işlem başlatılamayacağını da kaydetti. Bilgiç, “Kanunlarda öngörülen usullere veya öngörülen sürelere uyulmaması halinde ilgililer hakkında özel bir yaptırım uygulanabilmesi, ancak kanun koyucunun bu yönde bir düzenleme yapmış olması halinde mümkündür. Bu konuda bir yaptırım öngörülmemiştir” ifadesini kullandı.

'HESAP VERİLMİYOR'

Verilen yanıtı değerlendiren CHP’li Özel, “Haziran ayında pandemiyle mücadele sürecinde iktidar partisinin ‘yeni normal’ olarak ifade ettiği bir döneme girilmiş, iktidar partisi genel başkanı mitinglerden açılışlara, partisinin il kongrelerinden çeşitli etkinliklere kadar bir dizi halka açık programda yer almıştır. Cumhurbaşkanlığı’nın siyasi faaliyetlerine engel olmayan pandeminin, Cumhurbaşkanlığı’nın yerine getirmesi gereken bürokratik zorunluluklarına bir engel oluşturduğu iddiası inandırıcılıktan uzaktır. AKP’nin il ve ilçe kongrelerinin yapıldığı, TBMM’nin çalıştığı, Sayıştay’ın tüm denetimlerini yerine getirebildiği bir dönemin TVF’nin denetimine engel olması mümkün değildir. Kaldı ki bizzat Varlık Fonu’nun toplantılar yaptığı, anlaşmalar imzaladığı bir dönemden bahsediyoruz” dedi.

Özel, Saray rejiminin denetlenmediği, hesap vermediği ve kendisinden başka kimsenin söz hakkının olmadığı bir rejim yaratılmak istendiğini kaydetti.