Valilik kentte 'eğlence'yi bile yasakladı

Şırnak'ta Valilik tarafından kentteki eylem ve etkinliklere yasaklama getirildi. Yasaklama gerekçesinde "temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması" kısmı dikkat çekti.02-10-2019 11:00

Şırnak’ta tüm eylem ve etkinlikler 15 gün boyunca izne bağlayarak, yasaklandı. 

Şırnak Valiliği tarafından getirilen yasaklamalarla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla;

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesine ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesine istinaden mahalli idari organlarının, kamu kurumlarının, kamuya yararlı derneklerin, üniversitenin ve Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere; el ilanı, broşür vb. dağıtılması, afiş ve pankart asılması vb. etkinlikler Şırnak İl merkezi ve İlçeler dâhil olmak üzere, tüm İl sınırları içerisinde (Coğrafi Alan) 01.10.2019 tarihinden itibaren 15 (On beş) gün süreyle YASAKLANMIŞTIR."