Valilere 'OHAL' yetkisi verildi

Valilere geniş yetki veren kanun teklifi komisyonda kabul edildi.19-07-2018 19:36

OHAL sonrasına ilişkin önemli düzenlemeler içeren kanun teklifi, bugün Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başladı. İlk kanun teklifi komisyonda kabul edildi. Teklifte, valilere geniş yetkiler içeriyor. 

Geçici maddeler hariç 18 maddeden oluşan teklifte, valilere verilen “kamu düzeni veya güvenliğin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde, 15 günü geçmemek üzere, ildeki belirli yerlere giriş ve çıkışı sınırlama yetkisi” dikkat çekiyor.

‘Askeri mahallere’ girişte ve çıkışta detektörden geçme şartı getiriliyor. Eğer detektör sinyal verirse üst arama koşulu da bulunuyor.