Vakıf üniversitelerine devlet kasasından 227 milyon TL hibe!

Sayıştay'ın 2019 yılı denetim raporuna göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 2010 yılından beri çeşitli üniversitelere, yaklaşık 277 milyon TL mevzuata aykırı biçimde borç verdiği ve bu borcun devlet tarafından tahsil edilmediği öğrenildi.04-10-2020 19:02

Sayıştay'ın 2019 yılı denetim raporuna göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak kurulan üniversitelere, Vakıflar Meclisi kararı ile mevzuata uygun olmayan şekilde değişik tarihlerde borç verdiği ortaya çıktı. 

Mevzuata göre Vakıflar Meclisinin böyle bir yetkisi olmadığı belirtilirken, bu borcun tahsil işleminin yıllardır yapılmadığı gibi muhtelif tarihlerde ödemenin ertelenmesi kararı alındığı da Sayıştay denetçileri tarafından tespit edildi.


ÖDEMELER ERTELENDİ
Sayıştay'ın raporunda bahsi geçen ve 2010 yılından 2019 yılı sonuna kadar devam eden, 277 milyon TL tutarında borç olarak verilen bu tutarların geri ödemelerinin gerçekleştirilmediği Sayıştay denetçileri tarafından tespit edilirken, borçların geri ödemelerinin de Vakıflar Meclisinin muhtelif tarihlerde aldığı kararlarla ertelendiği ortaya çıkarıldı.

Denetçiler, söz konusu borçların takibinin yapılarak tahsil edilmesi gerektiğini vurgularken, Sayıştay raporunda mevzuata aykırı borç alan üniversitelerin adlarına yer verilmedi.