Vakıf üniversitelerinde çalışan akademisyenlerin sorunları Meclis gündeminde

Vakıf üniversitelerinde çalışan akademisyenlerin sorunları Meclis gündeminde

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

İleri Haber

Vakıf üniversitesinde çalışan akademisyenlerin başta ücret eşitsizliği olmak üzere yaşadığı sorunlar, TİP Genel Başkanı Erkan Baş tarafından Meclis'e taşındı ve YÖK'ün yapıldığını açıkladığı çalışmalara ilişkin bilgi talep edildi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. 

Baş'ın soru önergesinde, Yükseköğretim Kanunu'nda yer alan "Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına, unvanlarına göre Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen ücret tutarından az ücret verilemez" hükmüne rağmen birçok vakıf üniversitesinde ücret eşitsizliğinin sürdüğü belirtilirken, "Ücretlerdeki adaletsizliğe ek olarak haksız işten çıkarmalar, iş tanımlarının belirsizliği, sistematik hale gelmiş baskılar, kadro statülerindeki usulsüzlükler, sosyal hakların verilmemesi gibi sorunlara dair şikayetler artarak devam etmektedir" denildi.

Önergede, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 21 Temmuz 2022 tarihinde "vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına ödenen ücretlere ilişkin tereddütleri gidermek" amacıyla yaptığı belirtilen açıklaması hatırlatıldı. Söz konusu açıklamada, "bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının kanunda açık düzenleme olmasına karşın görev yapan öğretim elemanlarına ödenen ücretlerde Devlet üniversitelerindeki ücret artışının gözetilmediği ya da ücret artışının sözleşme tarihleri bahane edilerek ilgili dönemlerde yapılmadığı" tespitinin yapıldığı ve bu tespitler çerçevesinde gerekli işlemlerin yapıldığının açıklandığı kaydedildi.

BAKAN ÖZER'E SORULAR

TİP Genel Başkanı, konuya ilişkin önergesinde YÖK tarafından atılan adımlar ilişkin bilgi talep ederek Bakan Mahmut Özer'e 5 soru yöneltti:

1-) Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından inceleme yapılan vakıf üniversiteleri hangileridir? İnceleme sürecine dair detaylı rapor kamuoyu ile paylaşılacak mıdır?

2-) Açıklamada ifade edilen “gerekli işlemler” nelerdir? Kanun hükmüne uymayan vakıf üniversitelerine hangi yaptırımlar uygulanacaktır?

3-) YÖK tarafından hak kaybı yaşamış eğitim ve bilim emekçilerinin geçmişe dönük kayıplarını telafi edecek herhangi bir girişim veya düzenleme yapılacak mıdır?

4-) Vakıf üniversitelerinde çalışan eğitim ve bilim emekçilerinin aleyhine kullanılan ilgili yasal metinlerdeki kimi belirsizlikler (brüt-net ücret vb.) emekçiler lehine düzeltilecek midir?

5-) Benzer sorunların tekrar yaşanmaması için vakıf üniversitelerinin önümüzdeki dönemde düzenli olarak denetlenmesine dair herhangi bir adım atılacak mıdır?