Üniversitelilerin kredi borçlarının silinmesi için kanun teklifi

Üniversite öğrencilerinin kredi borçlarının silinmesi ve karşılıksız kredi verilmesi hakkındaki kanun teklifi TBMM’ye sunuldu.01-04-2018 15:54

CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ, 51 Sayılı Yüksek Öğrenim Ve Kredi Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasını Öngören Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Gökdağ, verdiği kanun teklifinde, öğrenim süresi boyunca öğrenim ve katkı kredisinin karşılıksız olarak verilmesini, öğrenim ve katkı kredisi almakta olanlar ile kredi borcu olanların borçlarının başka bir işleme gerek kalmaksızın silinmesini teklif etti.

Teklifin gerekçesinde, “Her yıl üniversitelerimizden yüzbinlerce öğrencimiz Kredi Yurtlar Kurumunca verilen katkı ve öğrenim kredisi borçlarıyla mezun olmaktadır. Kanunen mezun olan öğrenciler bu borçları mezuniyetten iki yıl sonra geri ödemeye başlamaları gerekmektedir. Bazı istisnai durumlarda (askerlik, doktora, yüksek lisans gibi) bir yıl erteleme mümkün olmaktadır. Kredi ödemelerini erteleme imkânı yok ise aylık 1.40 oranında gecikme zammı uygulanmaktadır. İşsizlik oranının çok yüksek olduğu Türkiye şartlarında üniversiteden yeni mezun bir kişinin iş bulması pek kolay olmadığını belirten Gökdağ, 2017 Yılı resmi verilerine göre açıklanan Ekim 2017 işsizlik rakamlarında işsizlik oranı yüzde 10,3 tür, bu oranın içinde işsiz üniversite mezunlarının oranı yüzde 27dir. Bu oranlara bakılınca Türkiye’deki üç milyonu aşkın işsizden 947 bin kişinin üniversite mezunu olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız” denildi.

'YÜZBİNLERCE ÜNİVERSİTELİ MEZUN, İŞ BULAMADAN KREDİ BORCU ÖDEMESİYLE KARŞI KARŞIYA'

Gökdağ, "İş bulamayan mezunların ek olarak devlete olan kredi borçlarının ödeme günü gelmesinin verdiği stres, ödeyememe durumunda icra takibine düşme korkusu yaşamaları umutlarını iyice yitirmelerine neden olmaktadır, bu nedenle ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerimizin bu olumsuz şartlarının bir parça düzelmesi ve rahatlamaları açısından Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu tarafından verilen krediler karşılıksız olmalıdır” dedi.

Yıllara göre üniversite mezunu işsiz gençlerin sayısı sürekli arttığına dikkat çeken Gökdağ, “2017 yılında öğrenim kredisi kullanan 1 milyon 156 bin 832 öğrenciden 239 bin 97’sinin kredi borcunu zamanında ödeyemediği, Katkı kredisi kullanan 388 bin 225 öğrencinin ise 106 bin 185’inin kredi borcunu ödeyemediği saptanmıştır” dedi.

'MADEM EKONOMİK BÜYÜME REKORLARI KIRILIYOR ÖĞRENCİ KREDİLERİ KARŞILIKSIZ OLSUN'

Gökdağ, "Hükümetin ekonomik büyümenin rekor kırdığı ve milli gelirin kişi başı 10.000 dolara ulaştığı söylemleri ortadayken, yüksek öğrenim öğrencilerinin aldığı kredilerin karşılıksız olması ve kredi borcu olan mezunların borçlarının silinmesi yerinde olacaktır. Unutulmamalıdır ki eğitimli gençlerin iş dünyasında yer alması ülkemizin geleceği açısından çok önemlidir. İşsizlik yüzünden bunalmış bu gençlerimizin sırtında kambur olan bu öğrenim ve katkı kredisi borçları silinmeli ve bundan sonra da bu krediler karşılıksız verilmelidir” diye konuştu.