Uluslararası sözleşmeler ve 'emperyalizmin oyunları'04-08-2020 00:27

Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan günümüze uzanan dönemde dünya, sosyalist sistemin varlığı, kapitalist ülkelerde sömürülen ve ezilen kesimlerin mücadeleleri ve kapitalizmin kendine çekidüzen verme ihtiyacı gibi etkenler sonucunda “uluslararası sözleşme” denilen belgeler üretmiştir.

***

Yazının devamı için tıklayın.