Uluslararası mücadele gününde, öğrencilerin sorunlarına ilişkin kapsamlı rapor: 'Biz Değiştirebiliriz!'

Uluslararası mücadele gününde, öğrencilerin sorunlarına ilişkin kapsamlı rapor: 'Biz Değiştirebiliriz!'

Öğrenci Sendikası, bu yıl 17 Kasım’da da alanlarda yerini alırken; Türkiye’deki öğrencilerin içinde bulunduğu yoksulluk-işsizlik ve geleceksizlik sarmalını gözler önüne seren çok önemli bir rapor yayımladı.

İleri Haber

Öğrenci Sendikası tarafından 17 Kasım Uluslararası Öğrenciler Günü’nde, Türkiye’deki öğrencilerin içinde bulunduğu yoksulluk-işsizlik ve geleceksizlik sarmalının gözler önüne seren “Biz Değiştirebiliriz” başlıklı kapsamlı bir rapor hazırlandı. Raporun değerlendirme kısmında, “Bu raporda ortaya çıkan tablo eğer Türkiye’nin gerçekleriyse, bizim dışımızdaki insanların desteğinden de önemlisi kendi güçlerimizi birleştirmeye ihtiyacımız var demektir” ifadeleri kullanıldı.

Nazi iktidarının emriyle Çekoslovakyalı 9 öğrenci ve pek çok akademisyen 17 Kasım 1939'da mahkemeye bile çıkarılmadan idam edildi, 1200'den fazla öğrenci tutuklanarak toplama kamplarına gönderildi. Daha sonra bu acı günün anısına 17 Kasım, öğrenci kuruluşlarının çabası sayesinde Uluslararası Öğrenciler Günü olarak tanındı.

Geçen yıl 17 Kasım’da birçok noktada yapılan açıklamalarla Uluslararası Öğrenciler Günü’nde öğrencilerin sorunlarına dikkat çeken Öğrenci Sendikası, bu yıl 17 Kasım’da da alanlarda yerini alırken; Türkiye’deki öğrencilerin içinde bulunduğu yoksulluk-işsizlik ve geleceksizlik sarmalını gözler önüne seren çok önemli bir rapor yayımladı.

“Biz Değiştirebiliriz” başlıklı raporun hazırlık sürecinde TÜİK verilerinden ve bu verileri yorumlayan araştırma gruplarının çalışmalarından, çeşitli siyasi partilerin yayınladıkları araştırma raporlarından, alanında uzman eğitim emekçilerinin ve araştırmacıların görüşlerinden faydalanıldı.

RAPORDA NELER VAR?

Raporda Türkiye’de öğrencilerin durumu; “Eğitim”, “Genç İşsizlik ve Yoksulluk”, “Akademik Özgürlük” gibi başlıklar altında ele alındı.

Bu sorunlar, “Yaşayanlar Anlatıyor” başlığı altında öğrenciler tarafından bizzat aktarıldı.

Raporun üçüncü kısmında ise “Talepler ve Çözümler” ana başlığı altında tek tek sorunların çözümlerine ilişkin görüşler yer aldı.

‘GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRMEYE İHTİYACIMIZ VAR’

Raporun değerlendirme kısmında ise belli başlı şu noktalara dikkat çekildi:

- Barınma sorunundan yemekhane sorununa, kayyum rektörlerden niteliksiz müfredata kadar eğitim sistemimiz kökten sorunludur ve bir dönüşüme ihtiyaç vardır.

- Siyasi hesaplar ve ekonomik kaygılar gözetilerek eğitimin piyasalaşmaya açılması ve iktidarın düşünceleri uyarınca dizayn edilmesi, iyi sonuç vermemektedir.

- Bu raporda ortaya çıkan tablo eğer Türkiye’nin gerçekleriyse, bizim dışımızdaki insanların desteğinden de önemlisi kendi güçlerimizi birleştirmeye ihtiyacımız var demektir. Çünkü bu denli ağır bir tablo ile başarılı bir mücadele, ancak biz de gücümüzü birleştirebildiğimizde ve ses çıkardığımızda mümkün olacaktır.

Raporun tamamı için tıklayın.

DAHA FAZLA