Üç çizgi ve hakikat sonrası çağ testi15-05-2020 23:54

Konu şu: Belirli bir ideolojik ve siyasal oluşumun merkezinden çepere doğru gidildikçe o oluşumun özü ne ölçüde değişime uğrar? Çeperde olanların kimi özel yönelimleri, merkezde olanlarca ne kadar sahiplenilir, açıkça reddedilir ya da bir şekilde “idare edilir”?

Yazının devamı için tıklayınız